Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Llwyddiant Band Pres Wrecsam Glyndŵr mewn cystadleuaeth

11 Mehefin 2010

Mae Band Pres Wrecsam Glyndŵr wedi bod yn dathlu mwy o lwyddiannau ar ôl dod i’r pump uchaf mewn cystadleuaeth bandiau pres cenedlaethol.

Daeth y band yn bumed yng nghystadleuaeth y Prif Dlws mewn gŵyl wanwyn yn Winter Gardens Blackpool.

Digwyddiad gwahoddiad yn unig yw’r Prif Dlws, yn ogystal â bod yn drydedd lefel cymhwyso ar gyfer Pencampwriaethau Bandiau Pres Agored Prydain, sef prif gystadleuaeth bandiau pres Prydain a gynhelir yn neuadd y Symphony Hall, Birmingham bob mis Medi.

Roedd y canlyniad yn nodi ail lwyddiant y band mewn deufis, ar ôl iddynt gyrraedd cystadlaethau terfynol Pencampwriaethau Cenedlaethol Bandiau Pres Prydain 2010 yn gynharach yn y flwyddyn.

Gwnaeth Band Pres Wrecsam Glyndŵr argraff yn y gystadleuaeth yn Blackpool gyda’u fersiwn o

Disgrifiodd 4barsrest.com, gwefan fwyaf bandiau pres y DU, y canlyniad fel "perfformiad wedi’i saernïo’n dda a gadarnhaodd y cynnydd calonogol y mae Band Pres Wrecsam Glyndŵr yn ei wneud o dan gyfarwyddyd gofalus Wayne Ruston [y cyfarwyddwr cerddorol]."

Meddai Mr Ruston: "Roeddem yn falch o fod wedi cael canlyniad mor dda yn yr hyn oedd yn faes caled. Mae’r band yn aeddfedu trwy’r amser ac rwy’n siŵr y cawn ddisgwyl ambell lwyddiant arall yn y dyfodol."

Ffurfiwyd Band Pres Wrecsam Glyndŵr, sydd â 30 o aelodau, yn wreiddiol yn

Bydd y band yn cystadlu yn erbyn 17 band arall yn y DU yng nghystadleuaeth derfynol y Pencampwriaethau Bandiau Pres Cenedlaethol yn Harrogate ym mis Medi.

'Le Roi D'Ys' Edouard Lalo. 1884 ond fe newidiodd ei enw i gynnwys Wrecsam wrth i fwy a mwy o aelodau gael eu recriwtio o du allan i’r pentref. Mae’r band wedi cael ei gefnogi gan Brifysgol Glyndŵr ers 2001.
Top