Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Kaleidoscopic – Gŵyl Addasiadau, Wrecsam

29 Gorffennaf 2010

Lansiwyd gŵyl newydd a fydd yn edrych ar y modd y gellir ailffurfio syniadau creadigol a’u haddasu yn ffurfiau celf amrywiol heddiw.

Wedi’i chynnal ym Mhrifysgol Glyndŵr a Llyfrgell Wrecsam rhwng Medi 9fed – 11eg, bydd Kaleidoscopic yn agored i aelodau o’r cyhoedd ac yn cynnwys artistiaid adnabyddus yn siarad am y broses greadigol a’r busnes o addasu syniadau ar gyfer ffilm, teledu, radio, theatr, a llawer mwy.

Bydd uchafbwyntiau’r ŵyl yn cynnwys dosbarth meistr gan Tim Firth a fydd yn trafod addasu ei sgript ffilm o Calendar Girls yn ddrama lwyfan lwyddiannus, a sesiwn holi ac ateb gyda chast a chriw y gyfres Sherlock, sef ailymgnawdoliad cyfoes o Sherlock Holmes wedi’i greu gan Steven Moffat a Mark Gatiss.

Bydd Mike Poultan – cyfieithydd Saesneg ac addaswr dramâu clasurol – wrth law i siarad am ei addasiad diweddaraf o Le Morte d'Arthur gan Thomas Malory ar gyfer y Royal Shakespeare Company, a bydd un o awduron mwyaf poblogaidd Prydain, Ian Edginton, yn sgwrsio gydag un o ddoniau artistig disgleiriaf y cyfrwng, I.N.J. Culbard, i drafod dwy ran gyntaf cyfres nofelau graffig Sherlock Holmes y cyhoeddwyr Self Made Hero: The Hound of the Baskervilles ac A Study in Scarlet.

Bydd yna hefyd sesiynau ysgrifennu ar gyfer y radio gydag Alison Hindell (Pennaeth Drama Radio y BBC) a’r dramodydd radio o fri Mike Walker; sut i ddod o hyd i gefnogaeth ar gyfer awduron yn cynnwys cynrychiolwyr o Asiantaeth Ffilm Cymru, Everyman Playhouse, a’r Academi – yr Asiantaeth Genedlaethol er Hyrwyddo Llenyddiaeth a Chymdeithas Llenorion Cymru); a Sesiwn Pierhead unigryw, wedi’i chyflwyno gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, a fydd yn penderfynu a all gwlad fod yn frand, ac os felly, sut mae ‘Brand Cymru’ wedi cael ei addasu yn ystod yr 50 mlynedd diwethaf?

“Rydym yn gyffrous iawn ynglŷn â chynnal yr ŵyl newydd yma, sy’n siŵr o fod yn ddigwyddiad y bydd yn rhaid i unrhyw un sydd â diddordeb yn y Celfyddydau ei fynychu, yn ogystal â bod yn ychwanegiad allweddol i’r calendr diwylliannol yng Nghymru,” meddai Lynda Powell, Pennaeth Gwasanaethau Masnachol, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

“Ers cyflawni statws prifysgol, rydym wedi bod yn bwriadu trefnu digwyddiad cenedlaethol o ansawdd uchel a fydd yn denu cynulleidfaoedd o bob cwr o Gymru a’r DU, ac rydym yn hyderus y bydd y rhaglen ar gyfer yr ŵyl Kaleidoscopic agoriadol yn cyflawni hyn,” meddai.

“Yn ystod yr amser anodd iawn sydd ohoni, yn enwedig ar gyfer cwmnïau bychain a chanolig eu maint, efallai y byddai nifer o bobl yn meddwl ei fod yn adeg gwael i lansio gŵyl newydd,” meddai Trefnydd yr Ŵyl, Berwyn Rowlands o’r Festivals Company.

“Fodd bynnag, rydym yn credu fod Kaleidoscopic wedi dynodi bwlch yn y farchnad trwy ganolbwyntio yn gyfan gwbl ar y broses a’r busnes o addasu un cyfrwng celfyddydol i’r llall, ac rydym yn hyderus y bydd y ffocws unigryw yma, ynghyd ag ansawdd y rhaglen, yn sicrhau y bydd yr ŵyl yn ymsefydlu fel digwyddiad diddorol, gwreiddiol a chyffrous gyda hyn.

"Fel cwmni, rydym yn gyffrous iawn ynglŷn â threfnu ein gŵyl gyntaf yn y Gogledd Ddwyrain a gweithio gyda phartneriaid mor wych â Phrifysgol Glyndŵr a Llyfrgell Wrecsam.”

Bydd tocynnau ar gyfer y sesiynau i gyd ar gael ar wefan yr ŵyl www.kaleidoscopicfest.org, trwy ffonio (01978-293293), ac mewn person o Brifysgol Glyndŵr.

Mae Partneriaid a noddwyr yr Ŵyl yn cynnwys Prifysgol Glyndŵr, Cyngor Wrecsam, Asiantaeth Ffilm Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, BAFTA Cymru, a Greenland.

Cynhyrchir yr ŵyl gan y Festivals Company.

Top