Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Johnny Ball i lansio Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam 2010

07 Mehefin 2010
Johnny Ball i lansio Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam 2010
Cyhoeddwyd y bydd y cyflwynydd teledu Johnny Ball yn lansio Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam 2010.

Bydd Ball, a ymddangosai yn rheolaidd ar y teledu yn y 1970au, ac yn ddiddanwr gwyddonol ers dros 30 mlynedd, yn ymddangos yn Neuadd William Aston Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam, ar Ddydd Iau 1 Gorffennaf.

Bydd ei sgwrs – ‘Gorffennol Amherffaith, Dyfodol Ffantastig’ – yn canolbwyntio ar y cynnydd sy’n cael ei wneud flwyddyn ar ôl blwyddyn wrth ddiogelu a gofalu am yr amgylchedd.

Mae’r digwyddiad yn un o fwy na 50 o sgyrsiau ac arddangosiadau a gynhelir yn ystod yr ŵyl deg-diwrnod.

Mae’r rhaglen eleni hefyd yn cynnwys sgwrs am ymddygiad bleiddiaid gan Shaun Ellis, seren y rhaglen ddogfen ar Channel Five, The Wolfman, Dydd Iau 8 Gorffennaf, a chyflwyniad sy’n seiliedig ar y llyfr arloesol, Why Does E=MC².

Bydd yr Athro Jeff Forshaw, cyd-awdur y gyfrol gyda’r Athro Brian Cox, yn ystyried y gwir ystyr tu ôl i’r dilyniant eiconig a geir yn hafaliad enwog Einstein.

Dywedodd Eur Ing Helen James, Cadeirydd Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam a Chyfarwyddwraig Gweithredol ym Mhrifysgol Glyndŵr University: “Rydym wrth ein bodd o gael rhywun o galibr  Johnny i lansio’r ŵyl eleni.

Mae ei allu i gyffroi, addysgu a diddanu ynghylch gwyddoniaeth heb ei ail ac mae ei sgwrs yn sicr yn un na fydd teuluoedd eisiau ei cholli.

Mae’r rhaglen ar gyfer 2010 mor llawn dop ag erioed, gydag ystod eang o gyflwyniadau ac arddangosiadau a fydd yn apelio at bawb sydd â diddordeb brwd mewn gwyddoniaeth.”

Bydd y digwyddiadau yn yr ŵyl eleni yn cael eu rhannu yn bedair thema newydd – y Ddaear a’r Bydysawd, Byd yr Anifeiliaid, Y Corff a’r Meddwl Dynol a Gwreichion Llachar.

Mae uchafbwyntiau eraill y rhaglen yn cynnwys rhagolwg o gar heulol newydd sy’n cael ei adeiladu ym Mhrifysgol Glyndŵr a mewnwelediad i gyfranogiad y Brifysgol o brosiect i greu drychau optegol ar gyfer telesgop mwya’r byd a fydd, ar ôl iddo gael ei gwblhau, yr un maint â stadiwm Wembley. 

Y defnydd o gyffuriau fydd ffocws sawl sgwrs, yn cwmpasu’r farchnad gyffuriau mewn carchardai, golwg ar y modd y mae mwy a mwy o bobl yn mynd i gaeth i feddyginiaethau dros-y-cownter o’u fferyllfa leol, ac effaith defnyddio cyffuriau ar bobl ifanc Prydain.

Cynhelir Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam rhwng Dydd Iau 1 Gorffennaf hyd at Ddydd Sadwrn 10 Gorffennaf 2010. Cynhelir y sbloets wyddonol ymarferol Gwychoniaeth Ddydd Sadwrn 3 Gorffennaf.

Dilynwch yr ŵyl ar-lein ar Grwpiau Facebook neu twitter yn @wrexhamscifest. Am restr lawn o ddigwyddiadau neu i archebu ar-lein, ewch i www.wrexhamsf.com.

Ebostiwch wsf@glyndwr.ac.uk neu ffoniwch 01978 293466 os ydych yn dymuno derbyn copi o’r rhaglen brintiedig.
Top