Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Gweithdai celf mewn ysbyty yng Ngogledd Cymru yn helpu i wella cleifion

30 Mehefin 2010

Defnyddiwyd pwerau iachusol celf mewn ysbyty yng Ngogledd Cymru i helpu i wella cleifion gyda gweithdai darlunio, peintio a chreadigol.

Gyda chymorth Jaime Kelly, o Fodelwyddan, sy’n fyfyriwr celfyddyd gain yn ei ail flwyddyn ym Mhrifysgol Glyndŵr, aeth Dr Susan Liggett, Uwch Ddarlithydd y Brifysgol mewn Celfyddyd Gain, a’r fyfyrwraig PhD Karen Heald ati i drefnu sesiynau celf gyda chleifion yn Ward Ablett, Ysbyty Glan Clwyd.

Dros gyfnod o chwech wythnos, cafodd y cleifion sesiynau mewn darlunio, peintio, ffotograffiaeth, ffilm, sain ac ysgrifennu creadigol. Mae’r fenter wedi bod yn rhedeg ers yr hydref, gydag arddangosfa o’r gwaith a gynhyrchwyd gan y cleifion ar fin cael ei arddangos yn ystod Gŵyl Wyddonaieth Wrecsam.

Meddai Jaime: “Mae’r sesiynau wedi bod yn llwyddiant ysgubol, gan roi cyfle i’r cleifion gymryd rhan mewn rhywbeth creadigol, ac yn gyfle iddynt wneud rhywbeth gwahanol i ffwrdd o fywyd bob dydd ar y ward.”

Bob wythnos, gofynnwyd i’r cleifion ddod â phethau gyda nhw oedd yn ymwneud â thair thema ar gyfer y gwaith celf – amser, cwsg a breuddwydion.

Ychwanegodd Jaime: “Roedd y sesiynau yn andros o help i wneud i’r cleifion deimlo’n gartrefol ac fe roddodd y cyfle i mi weld yn uniongyrchol sut mae celfyddyd yn gallu helpu i adfer cleifion. Mae wedi atgyfnerthu fy marn ynghylch gymaint o wahaniaeth allweddol y gall celfyddyd ei wneud i iechyd rhywun.”

Cynhelir yr arddangosfa, o’r enw ‘Delweddu’r Anweledig: Artistiaid yn Gweithio ym maes Iechyd Meddwl’ o ddydd Gwener 2 Gorffennaf hyd at ddydd Sadwrn 10 Gorffennaf yn Oriel Durber yn Ysgol Gelf a Dylunio Gogledd Cymru, Stryt y Rhaglaw, Wrecsam. Bydd ar agor rhwng 11am – 3pm a 5.30-7.30pm yn ystod yr wythnos ac o 10am hyd at 4pm ar ddydd Sadwrn.

Yn ogystal, bydd sgwrs am y prosiect yma a chyraeddiadau yn cael ei chynnal ddydd Gwener 2 Gorffennaf am 6pm yn yr oriel. Er mwyn archebu tocynnau ar gyfer y digwyddiad yma ffoniwch 01978 293466 neu ewch i www.wrexhamsf.com.

Top