Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Gwychoniaeth Dydd Sadwrn

30 June 2010

Mae yna lawer o hwyl gwyddonol ar gael i’r teulu cyfan yn nigwyddiad blynyddol Gwychoniaeth, a gynhelir y dydd Sadwrn yma (3ydd o Orffennaf) ym Mhrifysgol Glyndŵr, Wrecsam.

Mae gan y digwyddiad eleni bedair prif thema, Gwreichion Llachar, Byd yr Anifeiliaid, y Ddaear a’r Bydysawd a’r Corff a’r Meddwl Dynol. Mae mynediad i Techniquest Glyndŵr yn gynwysedig yn y pris mynediad yn ogystal.

Mae rhai uchafbwyntiau eleni yn cynnwys cyfle i gyfarfod rhai creaduriaid rhyfedd a rhyfeddol yn sŵ y bwystfilod bychain; darganfod pam fod swigod yn glynu at ei gilydd ac os yw’n bosibl gwneud i ddŵr ffrwydro; gweld sut mae ynni heulol yn gweithio a sut i wneud cartrefi yn fwy ynni effeithlon; ymuno mewn nifer o weithgareddau hwyliog a gludiog a chyfle hyd yn oed i wneud llawer o sŵn gyda’n gweithgaredd teganau swnllyd.  

Yn ogystal â dros 40 o arddangosiadau rhyngweithiol mae yna lawer o sioeau cyfareddol gan gynnwys Jyncis Gwyddoniaeth, sioe wyddonol chwaraeon eithafol fyd sy’n anelu i ddod â gwyddor chwaraeon eithafol yn fyw. Yn dychwelyd i Gwychoniaeth hefyd bydd y sioe swigod boblogaidd.

Meddai’r cydlynydd digwyddiadau Katie Dutton, “Mae Gwychoniaeth eleni yn mynd i fod yn ddigwyddiad mwy a gwell nag erioed, gyda’r digwyddiad cyfan yn cael ei rannu yn bedair thema, Gwreichion Llachar, Byd yr Anifeiliaid, y Ddaear a’r Bydysawd a’r Corff a’r Meddwl Dynol… Mae yna rywbeth at ddant pawb go-iawn. Mae’n mynd i fynd yn un o ddyddiau allan gorau’r haf.”   

Mae tocynnau ar gyfer Gwychoniaeth yn mynd am y pris gostyngedig o £6 i Oedolion, £4 i Blant, £15 am docyn Teulu a £3 yr un i grwpiau o dros 10 os prynnir hwy o flaen llaw. Gellir prynu tocynnau ar-lein yn www.wrexhamsf.com neu fel arall o Techniquest Glyndŵr ar 01978 293400, Canolfan Groeso Wrecsam ar 01978 292015 neu trwy bicio i mewn i Ganolfan Chwaraeon Prifysgol Glyndŵr (ar agor tan 10pm yn ystod yr wythnos). Fel arall gellir prynu tocynnau ar ddiwrnod y digwyddiad.

Top