Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Cyngor i fyfyrwyr ynghylch amhariadau teithio

Dydd Mercher 21 Ebrill 2010

Mae’r Brifysgol yn ymwybodol y gallai myfyrwyr fod yn hwyr yn dychwelyd i’r Brifysgol oherwydd yr amhariad presennol i deithio a achoswyd gan ludw folcanig.

Os ydych yn y sefyllfa yma, rhowch wybod i’r Ganolfan Myfyrwyr a Rhaglenni ar unwaith a gadewch i’r staff wybod pryd oeddech yn golygu dychwelyd a’r dyddiad yr ydych yn meddwl y byddwch yn cyrraedd y Brifysgol. Gallwch gysylltu â’r Ganolfan Myfyrwyr a Rhaglenni trwy ebostio spc@glyndwr.ac.uk neu trwy ffonio un o’r rhifau canlynol:

Dylai myfyrwyr israddedig gysylltu â’r SRhM ar 01978 293974

Dylai myfyrwyr uwchraddedig a addysgir gysylltu â’r SRhM ar 01978 293152

Dylai myfyrwyr ymchwil uwchtraddedig gysylltu â’r SRhM ar 01978 293063

Fe’ch cynghorir i gadw eich dogfennau teithio gwreiddiol (tocynnau hedfan heb eu defnyddio; gohebiaeth gyda chwmnïau hedfan, ayb) sy’n rhoi tystiolaeth o’r dyddiad yr ydych yn bwriadu teithio. Bydd angen y dystiolaeth yma arnoch os ydych yn meddwl y bydd angen i chi ofyn am estyniad ar gyfer aseiniad oherwydd yr amhariad neu y gallai fod angen i chi gyflwyno achos ar gyfer Amgylchiadau Lliniarol Personol. Dylech ddilyn gweithdrefnau arferol y Brifysgol i ofyn am estyniad (trwy gyflwyno cais ysgrifenedig ar gyfer Amgylchiadau Lliniarol Personol (gan ddefnyddio ffurflen Amgylchiadau Lliniarol Personol). Gweler y Canllaw Goroesi (fformat doc).  

Fe’ch cynghorir i gario ymlaen i baratoi ar gyfer arholiadau trefnedig.

Os ydych yn fyfyriwr/wraig, a’ch darlithydd wedi cael ei ohirio gan yr amhariad teithio, bydd y Ganolfan Myfyrwyr a Rhaglenni wedi cysylltu â chi yn barod i’ch hysbysu gan eu bod yn ymwybodol o hyn – cofiwch wirio eich ebyst am unrhyw negeseuon pellach gan fod y sefyllfa hon yn newid o awr i awr.

Top