Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Cymru, Ewrop & Byd

05 Mawrth 2010

Bydd bron i 400 o bobl ifanc o ysgolion uwchradd lleol yn ymgynnull ym Mhrifysgol Glyndŵr ar ddydd Gwener, 12 Mawrth 2010, i ddysgu am gysylltiadau Ewropeaidd a byd-eang Cymru.

O ganlyniad i’r digwyddiad newydd cyffrous yma yng Ngogledd Cymru, fe fyddan nhw’n gallu darganfod mwy am weithio, astudio a theithio yn Ewrop a thu hwnt, tra’n defnyddio eu hieithoedd i’w galluogi i wneud y mwyaf o’u profiad.

Bydd disgyblion 14-19 mlwydd oed yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn ystod o weithgareddau sy’n cynnwys sesiynau blasu iaith yn Tsieinëeg Mandarin, Japanëeg, a Swedeg, Gemau Iaith, Dawnsio Salsa a Tai Chi.

Yn ogystal, byddan nhw’n dysgu am gyfleoedd i astudio, gweithio a gwirfoddoli dramor drwy raglenni Erasmus, Leonardo da Vinci a sut bydd eu sgiliau iaith yn helpu nhw cael swydd yn y dyfodol.

Bydd y digwyddiad yn cael ei agor gan Is-ganghellor Prifysgol Glyndŵr, Yr Athro Michael Scott.

2010 yw’r Flwyddyn Ewropeaidd ar gyfer Goresgyn Tlodi ac Allgau Cymdeithasol, a dyma fydd ein thema allweddol drwy gydol y digwyddiad.

Mae sesiynau arbennig wedi cael eu cynnig yn y rhaglen, fydd yn amlygu materion fel hawliau dynol ac ymdrechion yr UE i  ymladd tlodi yn y wlad hon a thramor.

Mae’r digwyddiad yn rhan o gyfres o weithgareddau UE 2010 sy’n cael eu trefnu yng Nghymru gan - ymhlith eraill - Llywodraeth Cynulliad Cymru, Llywodraeth y DU a’r Comisiwn Ewropeaidd.

Yn ychwanegol i’r gweithdai, bydd arddangosfa sy’n cynnwys stondinau gwybodaeth o sefydliadau fel Y Cyngor Prydeinig, y Goethe Institut a Sefydliad Confucius ar agor i ddisgyblion ac athrawon i bori drwyddynt, ac i ddarganfod hyd yn oed mwy o wybodaeth am y cyfleoedd sydd ar agor iddyn nhw.

Bydd gwobrau’n cael eu rhoi i dimau sy’n cwblhau tasgau’n llwyddiannus ym mhob un o stondinau’r arddangosfa.

Mae Cymru, Ewrop a’r Byd wedi cael ei drefnu ar y cyd gan CILT Cymru, Llwybrau at Ieithoedd Cymru, Europe Direct Llangollen, Prifysgol Glyndŵr a’r Swyddfa Comisiwn Ewropeaidd Cymru, ynghyd â phartneriaid fel Y Cyngor Prydeinig, Goethe Insitut, Sefydliad Confucius, ECTARC, Prifysgol Caerdydd, Canolfan Gymreig Materion Rhyngwladol a Gyrfa Cymru Gogledd Dwyrain.

Top