Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Cyhoeddi Dyddiad newydd ar gyfer Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam 2010

Cyhoeddi Dyddiad newydd ar gyfer Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam 2010

21 Ionawr 2010
Cyhoeddi Dyddiad newydd ar gyfer Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam 2010

Cyhoeddwyd y bydd Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam – yr unig ŵyl o’i bath yng Ngogledd Cymru – yn cael ei chynnal o Ddydd Iau 1 Gorffennaf tan Ddydd Sadwrn 10 Gorffennaf 2010.

Cynhelir y sbloets wyddonol ymarferol, Gwychoniaeth, ar Ddydd Sadwrn 3 Gorffennaf.

Bydd Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam yn cynnwys rhaglen lawn o ddigwyddiadau, wedi’u cynllunio i apelio at bobl o bob oedran a diddordeb – yn amrywio o ddigwyddiadau sy’n addas i blant i ddigwyddiadau wedi’u cynllunio i gefnogi busnes.

Bydd y rhaglen yn llawn o sgyrsiau ac arddangosiadau, ffimiau ac arddangosfeydd gwyddoniaeth a thechnoleg.

Bydd cystadleuaeth â thema wyddonol – un o elfennau mwyaf poblogaidd yr ŵyl ers iddi gael ei chyflwyno yn 2007 – yn cael ei chynnal drachefn yn 2010.

Y Ddaear a’r Bydysawd; Byd yr Anifeiliaid; y Meddwl a’r Corff Dynol; a Gwreichion Llachar fydd pedair thema gŵyl 2010.

Meddai Eur Ing Helen James, Cadeirydd Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam a Chyfarwyddwraig Weithredol ym Mhrifysgol Glyndŵr: “Mae gennym gynlluniau mawr i wneud yr Ŵyl yn uchafbwyn calendr dechrau’r haf. Bydd gan yr ŵyl deimlad ffres a fydd yn ein hannog ni i gyd i ymchwilio, mwynhau, dysgu ac ailfeddwl ein syniadau am wyddoniaeth a thechnoleg. A, chydag amserlen haf, edrychwn ymlaen at gymryd mantais o’r nosweithiau goleuach a thywydd brafiach hefyd.”  

Mae’r newyddion diweddaraf am Ŵyl Wyddoniaeth Wrecsam ar gael ar-lein yn www.wrexhamsf.com. Bydd y rhaglen lawn o ddigwyddiadau yn cael ei rhestru ar y wefan pan gaiff ei chyhoeddi ym mis Ebrill.

Beth am ddilyn yr ŵyl ar-lein ar Facebook neu Twitter, dechrau trafodaeth wyddonol neu anfon eich awgrymiadau atom? Dewch o hyd i ni ar Grwpiau Facebook neu ar Twitter yn @wrexhamscifest.

Gofynnir i unrhyw un sy’n dymuno cael eu hychwanegu at restr bostio Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam er mwyn derbyn diweddariadau rheolaidd am yr ŵyl anfon eu cyfeiriad post llawn atom yn wsf@glyndwr.ac.uk neu ffonio 01978 293466.

Denodd gŵyl 2009 dros 8,000 o ymwelwyr a chyfranogwyr o’r DU a thramor. Roedd yn cynnwys cyfres o sgyrsiau am yr awyrgylch ac awyr y nos wrth ddathlu Blwyddyn Ryngwladol Seryddiaeth 2009.

Top