Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Cwrs gradd newydd arloesol ar gyfer gweithwyr proffesiynol

14 Hydref 2010

Bydd cwrs gradd newydd arloesol yn galluogi staff ym meysydd gofal iechyd, addysg a gwaith cymdeithasol i gario ’mlaen i weithio tra’n cynnal ymchwil allweddol. 

Mae Prifysgol Glyndŵr wedi lansio ei rhaglen ddoethuriaeth broffesiynol gyntaf. Mae’r radd seiliedig-ar-ymchwil yn golygu y gall gweithwyr proffesiynol gael cymhwyster ar lefel ddoethuriaeth trwy lwybr gwahanol i astudiaeth brifysgol PHD arferol.

Dywedodd Nikki Lloyd-Jones, sydd yn cydlynu’r rhaglen, y byddai’r cwrs yn pontio bwlch pwysig rhwng astudiaeth academaidd ac ymarfer proffesiynol yn y gweithle.

Meddai: “Mae Prifysgol Glyndŵr yn ymfalchïo yn ei chysylltiadau gyda diwydiant a galwedigaethau ac mae’r ddoethuriaeth broffesiynol yn enghraifft arall o hyn. Mae’n hwb sylweddol i broffil ymchwil y brifysgol. Mae’r cwrs wedi’i gynllunio ar gyfer pobl mewn swyddi llawn amser sydd eisiau gwneud cyfraniad gwerth chweil i ymchwil yn eu gweithle ac ar adeg pan fo meddu cymwysterau da yn fwyfwy pwysig ar gyfer dilyniant gyrfaol."

Gellir astudio’r ddoethuriaeth broffesiynol naill ai’n rhan-amser neu’n llawn amser ac mae’n canolbwyntio ar bwnc ymchwil o ddewis y myfyrwyr eu hunain. Gyda phwyslais ar ddatblygu cymuned gefnogol o fyfyrwyr, cynhelir cyfres o benwythnosau preswyl bob blwyddyn academaidd yn Llyfrgell Sant Deiniol, Penarlâg, fel rhan o’r cwrs.

Mae’r graddau a ddyfernir o’r cwrs yn cynnwys Doethur mewn Gwyddorau Iechyd (D.H.Sci), Doethur mewn Iechyd Cyhoeddus (Dr. P.H.), Doethur mewn Addysg (Ed. D.) a Doethur Iechyd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (D.Health).

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01978 293439 neu gweler ein tudalen doethuriaeth broffesiynol.

Top