Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Arbfawf Trên Hanes ar fin cael ei ehangu

22 Ionawr 2010

Ymddengys y bydd darlithoedd prifysgol ar wyddoniaeth, technoleg, economeg a busnes yn cael eu rhoi ar daith yn dilyn llwyddiant arbrawf arloesol pan roddwyd darlith hanes ar daith drên i Lundain.

Ar Drên Amser Ddoe, a redwyd gan Brifysgol Glyndŵr a Wrecsam a Swydd Amwythig, cafodd teithwyr ar y trên 07.23 o Wrecsam i Lundain Marylebone gyfle i fwynhau darlith ddwyawr am hanes Llundain.

Roedd y ddarlith, a roddwyd gan Rod Playford sy’n Ddarlithydd ym Mhrifysgol Gyndŵr, yn cynnwys pynciau fel Llundain Samuel Pepys, Tân Mawr Llundain a Sut y Lluniwyd Llundain gan y Tuduriaid Cymreig.

Yn ôl Suzanne Riley, o Arloesiadau Glyndŵr, cafodd y profiad ymateb eithriadol o dda gan y teithwyr.

Meddai: “Y ddarlith ar Lundain Samuel Pepys oedd y fwyaf poblogaidd o ddigon, ac roeddem wrth ein boddau gyda llwyddiant y trip.

"Roedd yna gymysgedd o bobl ar y trên, yn amrywio o bobl fusnes i deuluoedd oedd yn mynd i Lundain am ddiwrnod allan.

“Dywedodd y rhan fwyaf o deithwyr wrthym y buasen nhw’n dod ar fwy o’r tripiau felly ar hyn o bryd rydym yn canolbwyntio ar ddarparu cyfres newydd o ddarlithoedd ar bynciau eraill.”

Roedd teithwyr y Trên Amser wedi meddiannu cerdyn B y trên ac yn gwrando ar ddarlith Mr Playford trwy glustffonau.

Ar y daith yn ôl ar y trên 18.33 o Lundain i Wrecsam, cawsant gyfle i holi cwestiynau, ar ôl cael cyfle i ymweld â rhai o’r llefydd y soniwyd amdanynt yn y ddarlith gychwynnol. 

Dogfennwyd y ddarlith gan BBC Radio Wales – gyda’r daith arloesol yn cael ymateb cadarnhaol gan y teithiwr a’r darlledwr Michael Palin, a oedd yn Llundain Marylebone i lansio cyfres newydd o drenau.

Ychwanegodd Suzanne: “Roedd yn wych cael cefnogaeth gan deithiwr mor brofiadol a ffigwr mor amlwg â Michael Palin.

"Mae’n daith bedair awr o Wrecsam i Lundain, sy’n dipyn o siwrnai, ac mae gwrando ar ddarlith yn rhywbeth hynod o addysgol ac addysgiadol yn ogystal â bod yn ffordd wych o dreulio’r daith, fel y profodd y teithwyr drostynt eu hunain.”

Am fwy o wybodaeth am deithiau trên amser yn y dyfodol, cysylltwch â Suzanne Riley ar 01978 293007 neu ebostiwch s.riley@glyndwr.ac.uk

Top