Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Anturiaethwyr o Brifysgol Glyndŵr yn paratoi ar gyfer taith 2500 milltir ar draws India

07 Medi 2010
Anturiaethwyr o Brifysgol Glyndŵr yn paratoi ar gyfer taith 2500 milltir ar draw

Bydd dau anturiaethwr o Brifysgol Glyndŵr yn gwireddu eu breuddwyd o gwblhau taith 2500 milltir ar draws India mewn cerbyd tair olwyn o faint a phwer peiriant torri glaswellt ar ôl taro targed codi arian o £1000.

Cododd Matthew Draycott, 26, a Kieran Owens, 18, y ddau o Wrecsam, yr arian trwy gyfraniadau gan ffrindiau, teulu a chwmnïau rhyngwladol, gan sicrhau y byddant yn cymryd rhan yn Rhedfa Ricsio Gaeaf 2011.

O dan yr enw ‘Team Altitude,’ bydd y ddau yn cymryd rhan yn y redfa er mwyn codi arian ar gyfer Frankwater, elusen fechan sy’n talu am brosiectau dŵr yfed diogel a chynaliadwy trwy osod cyfleusterau hidlo mewn pentrefi yn India.

Ystyrir y Redfa Ricsio yn un o’r heriau antur anoddaf yn y byd, gan ei bod yn golyfu gyrru mewn ricsio dros rywfaint o’r tir mwyaf garw yn yr isgyfandir.

Mae gan y cerbydau, sydd â lle i dri teithiwr ar y mwyaf, bwer injan o ddim mwy na 130cc – gymaint â chwe gwaith llai pwerus na beic modur masnachol sylfaenol.
 
Mae Matthew a Kieran wedi bod yn gweithio’n galed i godi arian ac wedi gosod targed mawr o  £5000 iddynt eu hunain – a fydd yn galluogi 5000 o bobl i gael gafael ar ddŵr glân ffres, gan eu harbed rhag afiechydon.

Gwnaethont ddiolch i bawb sydd wedi eu helpu i gyflawni’r targed o £1000, eu carreg filltir gyntaf, yn enwedig cwmnïau fel SimVenture ac Opeus Technologies a helpodd y ddau i gymhwyso ar gyfer y redfa gyda’u cyfraniadau hael.

Ychwanegodd Kieran: “Mae’r ymateb yr ydym wedi ei gael bobl Wrecsam yn wirioneddol anhygoel, rydym yn ddiolchgar iawn fod gymaint o bobl wedi mynd allan o’u ffordd i hybu newid yn y byd a gwella bywydau pobl.”

Yn hytrach na phwyso ar eu rhwyfau, fodd bynnag, mae’r ddau yn benderfynol o godi mwy o arian.

“Mae gennym ffordd hir i fynd eto,” meddai Matthew. “Mae angen help arnom gan gyrff a chwmnïau lleol sy’n barod i gefnogi ein hantur wallgo mewn unrhyw ffordd bosib.”

Os oes gennych ddiddordeb mewn cefnogi’r ddau, neu pe hoffech ymuno â nhw ar eu taith hyd oed (ydi, mae’r drydedd sedd yn dal ar gael), yna gallwch gysylltu â nhw ar eu gwefan: www.altitudefoundation.co.uk neu trwy chwilio am ‘Team Altitude’ ar Facebook.

Top