Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Addysg Uwch yng Nghymru

09 Gorffennaf 2010

Mae’r Gweinidog Addysg wedi amlinellu’n glir mewn nifer o ddogfennau a datganiadau yr hyn y mae’n ei ddisgwyl gan brifysgolion yng Nghymru.

Mae Prifysgol Glyndŵr yn ateb y gofynion hynny ac mewn rhai achosion yn arwain y ffordd yng Nghymru. Mae Prifysgol Glyndŵr yn cynnig addysg uwch i bawb a all elwa; mae’n gweithio’n agos â chyflogwyr ac yn gwneud cyfraniad sylweddol i ddatblygiad cymdeithasol ac economaidd Cymru yn unol â’i gweledigaeth.

Mae’r brifysgol yn gefnogol o anghenion pob unigolyn a bydd yn parhau – yn enwedig yn ystod cyfnod economaidd heriol – i gefnogi pob myfyriwr o wneud cais i raddio ac i’w gyrfaoedd yn y dyfodol.

Prifysgol Glyndŵr yw’r brifysgol sy’n tyfu cyflymaf yng Nghymru yn ôl ystadegau’r Cyngor Cyllido ac mae’n rhoi nifer o weithredoedd ar waith a fydd yn arwain at ehangu sylweddol o ran y Brifysgol. Mae’n hyderus  bydd yn ateb y gofyniad maint o fewn yr amserlen a osodwyd gan y Gweinidog.

Top