Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Seren opera'n dod a chantorion talentog i Wrecsam ar gyfer cyngerdd gala 10fed pen-blwydd y Brifysgol

2 Chwefror  2018

Seren opera'n dod a chantorion talentog i Wrecsam

MAE un o gantorion opera uchaf ei pharch yn y wlad yn paratoi grŵp o unawdwyr talentog ar gyfer cyngerdd mawreddog i nodi 10fed pen-blwydd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Bydd A Night at the Opera hefyd yn nodi preswylfa 20 mlynedd cerddorfa Symffoni Wrecsam yn Neuadd William Aston.

Ar Chwefror 24, bydd aelodau o Stiwdio Opera Gogledd Cymru (NWOS) yn ymuno â'r ensemble, a sefydlwyd gan y soprano uchel ei chlod, Anne Williams-King.

Mae Anne, a gafodd ei geni a'i magu yn y dref, a'i chymar David Bartleet – hyfforddwr llais a chyd-sylfaenydd NWOS – yn edrych ymlaen at y perfformiad ac yn dod â rhai o gantorion ifanc gorau'r wlad i'r Brifysgol.

“Rydyn ni'n gweithio gydag artistiaid hynod dalentog, gan gynnwys y tenoriaid Lewis Quinn a Nicolas Buxton,” meddai Anne.

“Bydd y sopranos Rachel Marsh, Zena O’May, Organ Prawang o Wlad Thai a Karen Davies, a'r mezzo-soprano Lorna Kettle, y baritôn Jordan Harding-Pointon a'r uchel-soprano Michelle Rotheray – o Finnesota – yn perfformio hefyd.

“Mae'n grŵp gwych a fydd yn cael ei gyfeilio gan y pianydd enwog Marco Belluzzi, o Bologna, ac rydym i gyd yn edrych ymlaen at ymuno â Cherddorfa Symffoni Wrecsam ar yr achlysur arbennig hwn.

“Yn ogystal â David a minnau, mae'n rhaid imi hefyd sôn am Debbie Lea, sy'n aelod gwerthfawr o dîm NWOS, sy'n cyfarwyddo ac yn hyfforddi, yn ogystal â thiwtora'r myfyrwyr ar ieitheg – mae'n gylch cyfeillgar, ac rydym i gyd yn edrych ymlaen at y digwyddiad.”

Ar ôl perfformio mewn tai opera ledled Ewrop, Awstralia, Japan, UDA a De America, mae Anne wedi hen ennill ei phlwyf yn y DU.

Dechreuodd ei gyrfa ganu yn 17 mlwydd oed yn yr Eisteddfod Genedlaethol, lle enillodd Wobr Goffa David Lloyd, ac fe ddaeth yn drydydd yng nghystadleuaeth Canwr y Byd Caerdydd yn 1985.

Astudiodd yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd ym Manceinion ac mae ei henwogrwydd wedi cynyddu'n sylweddol dros y tri degawd diwethaf.

Yn ystod y daith mae Anne wedi brwydro ac wedi curo cancr yr ofari ac mae bellach yn torri ei chwys ei hun fel un o athrawon y llais mwyaf llwyddiannus Cymru.

Gan gyfaddef iddi gael pwl o nerfusrwydd , hyd yn oed pan nad yw hi ar y llwyfan ei hunan, ychwanegodd Anne: “Rwy'n mynd yn fwy nerfus yn gwylio'r myfyrwyr nag oeddwn i pan oeddwn i'n perfformio, gan mai dim ond sefyll a gwylio y gallwch ei wneud, ond maen nhw i gyd yn dda iawn.

“Mae hefyd yn brofiad gwych iddyn nhw a dyma'r tro cyntaf y bydd llawer ohonynt wedi canu gyda cherddorfa fyw.

“Bydd hi'n noson hudolus ac anhygoel, felly mae'n anrhydedd mawr inni gael fod yn rhan ohoni.”

Bydd y dathliad gala'n cynnwys darnau o 10 o'r operâu mwyaf poblogaidd, gan gynnwys Carmen, Madame Butterfly, The Magic Flute a Tosca.

Dyma'r drydedd gyngerdd yn 49eg tymor y Gerddorfa, mae hefyd yn nodi 10 mlynedd ers i Glyndwr gael statws Prifysgol.

Dywedodd yr Is-Ganghellor, yr Athro Maria Hinfelaar, y bydd y bobl sy'n mynychu'n rhan o noson i'w gofio.

“Bydd y gyngerdd yn rhan allweddol o'n dathliadau 10fed pen-blwydd,” meddai'r Athro Hinfelaar.

“Rydyn ni wrth ein bodd y bydd y gerddorfa a'r gantorion opera yn dod at ei gilydd mewn cydweithrediad, ac mae'r rhaglen yn edrych yn wych. Mae'n mynd i fod yn bleser go iawn i'r gynulleidfa yn Neuadd William Aston, a fydd yn gwerthu allan ar y noson.”

Mae tocynnau bron wedi eu gwerthu, felly cynghorir unrhyw un sydd â diddordeb mewn mynychu i archebu nawr. Ffoniwch 0844 888 9991 neu ewch i https://www.glyndwr.ac.uk/cy/Digwyddiadau/Whatsonwelsh/

Top