Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Myfyrwyr yn cynnal digwyddiad codi arian sblennydd i elusen fwyd

3 Ionawr 2018

Myfyrwyr yn cynnal digwyddiad codi arian mawreddog i elusen fwyd

Cynhaliodd myfyrwyr Prifysgol Glynd┼Ár Wrecsam ddigwyddiad codi arian mawreddog ar gyfer elusen fwyd.

Ym mhencadlys Manceinion Banc Brenhinol yr Alban (RBS), cynhaliodd tîm o'r radd Lletygarwch, Twristiaeth a Rheoli Digwyddiad lansiad ymgyrch, noson gwin a chanape i helpu EMERGE 3Rs, y'n rhedeg y bartneriaeth ailddosbarthu bwyd, FareShare Greater Manchester.

Mae ffigurau Ymddiriedolaeth Trussell yn dangos bod y galw am fanciau bwyd wedi cynyddu'r ganran anhygoeol o 30%.

Dyna pam mae'r gwaith y mae FareShare yn ei wneud mor bwysig; yn Manceinion Fwyaf yn unig, maent yn ailddosbarthu bwyd cyfredol sy'n weddill i dros 230 co sefydliadau cymunedol, ysgolion ac asiantaethau sy'n bwydo'r rhai mwyaf anghenus ar draws rhanbarth y ddinas.

Trefnwyd a rhoddwyd yr ystafell am y noson drwy garedigrwydd Coutts Bank a fu'n gymorth mawr wrth wneud y digwyddiad hwn yn llwyddiant.

Cafodd y canapes a wasanaethwyd eu gwneud â llaw gan y tîm o fyfyrwyr o beth o'r bwyda roddwyd i FareShare i dynnu sylw at yr amrywiaeth o brydau y gellir eu creu o fwyd a allai fel arall gael ei ystyried yn 'wastraff'. Yn 2016, roedd FareShare GM yn ailddosbarthu 2 filiwn o brydau bwyd i'r bobl hynny a fyddai fel arfer yn cael trafferth rhoi bwyd ar y bwrdd. Yn genedlaethol, roedd FareShare wedi ailddosbarthu bron i 26 miliwn o brydau y llynedd ac mae'r ffigur hwn yn tyfu.

Roedd y noson yn cynnwys arwerthiant dawel fel ffordd o godi arian i'r elusen, rhoddodd busnesau o ledled y rhambarth amrywiaeth o wobrau gwych gan gynnwys tocynnau i Breakout Manchester, crys pêl-droed Dinas Manceinion a lofnodwyd gan Danilo, tocynnau i faes criced Emirates old Trafford, dau boster wedi eu llofnodi gan y chwaraewr criced James Anderson yn ogystal â llawer mwy.

Casglwyd rhoddion eraill a'u troi yn hamperi a ddefnyddiwyd fel gwobrau raffl ar y noson. Gyda chymorth y rhoddion hyn a haelioni'r rhai a fynychodd, llwyddodd y tîm o fyfyrwyr i godi £336 imewn llai na dwy awr, a rhoddwyd y cyfan i EMERGE dros FareShare GM.

Meddai Myfyrwyr Ebony Banks: "Cafodd y bobl a fynychodd y noson noson bleserus a oedd wedi rhoi profiad uniongyrchol iddyn nhw am yr hyn y mae EMERGE 3Rs a FareShare GM yn ei wneud a'r hyn y maen nhw'n bwriadu ei wneud yn y dyfodol i helpu llawer mwy o bobl; rhan o'r cynllun yw ennyn diddordeb y mynychwyr fel ‘cyfeillion’  ffurfiol ac yn y pen draw fel 'hyrwyddwyr' i ysgogi llawer mwy o unigolion a chwmnïau i gefnogi'r ymgyrch hanfodol hon i gymryd rhan ragweithiol yn y frwydr yn erbyn tlodi bwyd yn lleol ym Manceinion Fwyaf.

"Roedd yn bleser cymryd rhan, ac mae'n dangos sut mae'r radd hon yn eich cynorthwyo i gael profiad uniongyrchol o reoli digwyddiadau."

Cyflenwyd y llun gan @focuspointphotographyuk

Top