Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Myfyrwyr chwaraeon i elwa o fuddsoddiad mewn cyfleuster hyfforddi pêl-droed

5 Chwefror 2018 

news content

Bydd myfyrwyr chwaraeon ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn elwa o fuddsoddiad yng nghyfleuster hyfforddi Parc y Glowyr.

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru (FAW) i lofnodi prydles 99 mlynedd gyda'r Brifysgol ac yn mae'n bwriadu trawsnewid y cyfleuster yng Ngresffordd yn Ganolfan Ddatblygu Genedlaethol.

Mae ymgynghoriad 28 diwrnod bellach ar y gweill, ac mae cynigion ar gyfer y safle ar gael i'w gweld yn y dderbynfa ar gampws Plas Coch cyn iddynt gael eu cyflwyno i gyngor Wrecsam yn y Gwanwyn.

Mae'r rhain yn cynnwys arwynebau gwell a darpariaeth well ar gyfer y gymuned a thimau pêl-droed lleol, yn ogystal ag adnewyddu llety oddi ar y cae.

Meddai'r Is-Ganghellor, yr Athro Maria Hinfelaar: “Bydd y buddsoddiad ym Mharc y Glowyr yn newyddion da ar gyfer myfyrwyr ar ein graddau hyfforddi pêl-droed a chwaraeon, a fydd yn ffynnu yn yr amgylchiadau newydd hyn.

“Mae cynlluniau'r FAW yn arbennig o gynhyrfus ac yn cefnogi rhaglen ailddatblygu Campws 2025 y Brifysgol, yn ogystal â'r gymuned..

“Mae hefyd yn hwb mawr i bêl-droed yn y rhanbarth hwn ac i'r FAW yng Ngogledd Cymru, felly rydym yn cefnogi eu gweledigaeth yn llawn.”

Ychwanegodd llefarydd ar ran FAW: “Mae'r datblygiad arfaethedig yn dangos ymrwymiad y Gymdeithas i Ogledd Cymru ac mae'n cynrychioli buddsoddiad sylweddol yn yr ardal.”

“Gyda'r buddsoddiad i ddatblygu cyfleusterau hyfforddi o ansawdd uchel, nod FAW yw darparu hyfforddiant cenedlaethol, addysg i hyfforddwyr, gwelliannau i lwybrau perfformiad chwaraewyr cenedlaethol a rhanbarthol a chreu cyfleoedd cystadleuol pellach yng Ngogledd Cymru.

Roedd Prifysgol Wrecsam Glyndwr eisoes wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth (MoU) gyda'r FAW mewn perthynas â graddau pêl-droed a hyfforddi, a oedd hefyd â'r nod o sefydlu timau a chynghreiriau merched mewn partneriaeth â CPD Wrecsam, y cyngor a sefydliadau addysg yng ngogledd ddwyrain Cymru.

Top