Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Myfyriwr yn llofnodi cytundeb cyhoeddi ac yn cyhoeddi cyfnodolyn iechyd meddwl

26 Ionawr 2018

Myfyriwr yn llofnodi cytundeb cyhoeddi ac yn cyhoeddi cyfnodolyn iechyd meddwl

Mae myfyriwr PRIFYSGOL y canmolwyd ei llyfr gyntaf ar iechyd meddwl gan feirniaid wedi bod yn mynd wrthi i gyhoeddi eto.

Mae Natalie Roberts yn cael ei chanmol am ei chyhoeddiad gyntaf, Write Through Depression, sy'n adnodd ar gyfer unrhyw un sydd am reoli materion iechyd meddwl drwy gadw dyddiadur a dyddiadura eu hymdrech o ddydd i ddydd.

Mae'r fyfywraig o Wrecsam sy'n 33 mlwydd oed,  yn nodi harddwch, ffordd o fyw, magu plant, deintyddiaeth a gofal iechyd a chymdeithasol fel y pynciau y mae hi wrth eu bodd yn eu harchwilio, ac ar hyn o bryd mae'n gweithio ar ei hail lyfr, sef Mouth Care: An Essential Guide for Carers.

Er ei bod hi ynghlwm wrth ei bywyd teuluol, ei gyrfa lenyddol a gradd mewn Iechyd a Lles Meddwl ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, cafodd Natalie ddigon o amser i gyflwyno gweithdai i'w chyd-fyfyrwyr y llynedd, ac mae hi'n bwriadau cyhoeddi rhagor o rifynnau ar ôl llofnodi cytundeb gyda Jessica Kingsley Publishers.

“Sylweddolais i mai ysgrifennu oedd y ffordd orau i mi ddelio ag iselder ysbryd, pan wnes i fynd trwy gyfnodau tywyll yn fy mywyd,” meddai Natalie.

“Roedd yr ymateb yn anhygoel gan ei bod fel petai pobl yn deall fy safbwynt ac hefyd wedi defnyddio ysgrifennu fel modd o gael rhyddhad eu hunain, yn ffordd i ddangos eu hemosiynau.

“Roedd hynny'n fy ysbrydoli i rannu mwy o straeon a blogiau, ac i gychwyn yr ail lyfr hwn, sydd ar destun cwbl wahanol ond sydd dal yn ffordd i mi fy mynegi fy hun.”

Mae Mouth Care ar gyfer gofalwyr proffesiynol a rhai nad ydynt yn broffesiynol yn y diwydiant deintyddol a bydd ar gael i'w archebu ymlaen llaw ar Amazon.

Mae Natalie'n bwriadu ysgrifennu mwy ar amrywiaeth o bynciau, ond dywed mai codi ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl yw ei flaenoriaeth gyntaf pan ddaw i'r gair ysgrifenedig.

“Sylweddolais i, yn enwedig wrth gyfarfod a siarad â myfyrwyr a phobl sydd wedi profi problemau iechyd meddwl, fod cofnodi pethau ar bapur yn gallu helpu llawer,” ychwanegodd Natalie.

“Mae'n ddihangfa ac mae'n ysgogi teimladau gan ei bod yn eu galluogi i arllwys eu problemau ar y dudalen.

“Mae'r Brifysgol wedi bod yn gefnogol iawn i'm gwaith, yn enwedig fy narlithwyr, ac mae'n deall y materion. Mae'r radd rwy'n ei hastudio'n enghraifft o hynny, ac yn fy ysbrydoli i gynhyrchu mwy o gyfnodolion yn y dyfodol.”

Cychwynnodd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam dair gradd newydd eleni, gan dargedu'r argyfwng ym maes iechyd meddwl a gofal cymdeithasol.

Mae'r DipHE Astudiaethau Iechyd Cyfoes, BSc Iechyd a Lles, a BSc Iechyd a Lles Meddwl wedi profi'n boblogaidd, ac maent yn recriwtio ar gyfer 2018/19.

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.glyndwr.ac.uk neu dewch i ddiwrnod agored nesaf y Brifysgol ar Fawrth 4 o 10 am-2pm. 

Am ragor o wybodaeth am waith Natalie neu i archebu Write Through Depression, ewch i www.natalieroberts.net

Top