Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Myfyriwr graddedig yn dychwelyd i'r Brifysgol gyda busnes newydd i helpu i ailddatblygu campws Wrecsam

26 Ionawr 2018

Myfyriwr graddedig yn dychwelyd i'r Brifysgol gyda busnes newydd i helpu i aildd

Mae PLYMER sydd wedi troi'n entrepreneur wedi dychwelyd i'r brifysgol lle cafodd ei hyfforddi i oruchwylio datblygiad prosiect dysgu cymdeithasol arloesol. 

Roedd Phil Simmonds yn fyfyriwr yng Ngholeg Aston gynt - bellach yn Brifysgol Glyndwr Wrecsam – yn y 1970au hwyr, cyn mynd ymlaen i gydsefydlu'r cwmni arobryn Spatial Office Environments ym Manceinion. 

Derbyniodd Phil, sy'n 56 oed, rDystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) o'r coleg ac aeth ymlaen i weithio ym maes rheoli contractau yng nghyngor Wrecsam, ond cychwyn ei fusnes ei hun oedd y brif uchelgais erioed. Cyflawnodd hyn yn llwyddiannus, ac mae bellach yn cyflogi 14 o bobl sy'n gweithio o bencadlys y cwmni yn Altrincham. 

Ac yntau'n byw yn yr Orsedd gyda'i wraig Ann a'i fab Morgan, naw oed, roedd yn "falch iawn" i ddychwelyd i gampws Plas Coch gyda'i dîm i drawsnewid rhan o goridor A y Brifysgol yn fan dysgu gyda phodiau eistedd, mannau arddangos rhyngweithiol, sgriniau arddangos a desgiau symudadwy.

Mae'r nodweddion eraill yn cynnwys parwydydd a fydd yn galluogi myfyrwyr i baratoi ar gyfer darlithoedd a seminarau, mannau ymneilltuo a goleuo modern ynni effeithiol a fydd yn rhoi teimlad mwy hamddenol i'r ardal.

“Mae'n wych bod yn ôl yma a chael chwarae rhan yn ailddatblygu'r campws,” meddai Phil.

“Mae'r safle wedi newid llawer ers fy nyddiau i ac mae'n edrych fel petai'n mynd i wella ymhellach byth; mae'r man dysgu cymdeithasol hwn yn edrych mor wahanol a bydd yn llawer mwy hamddenol a rhyngweithiol i fyfyrwyr.”

Dyluniwyd y cyfleuster gan DAY Architectural a Spatial wnaeth y dodrefnu a gosod yr offer.

Mae menter arall Phil, The Simmonds Group, n rhedeg ochr yn ochr â Spatial aac yn canolbwyntio ar waith strwythurol, mecanyddol a thrydanol ac adnewyddu diwydiannol; sy'n golygu ei fod bron yn siop un ymweliad ar gyfer yr holl ofynion datblygu mewnol.

“WMae gennym ddau fusnes sy'n cyd-fynd â'i gilydd yn dda iawn. Mae gennym dîm o ddylunwyr mewnol, cynllunwyr lle, a rheolwyr contract a phrosiectau sy'n gallu ymgymryd ag unrhyw brosiect,” meddai Phil.

“Ein prif ffynhonnell refeniw yw dodrefnu swyddfeydd; maes sydd wedi tyfu ac wedi tyfu ers i mi fynd i mewn i'r diwydiant hwn ar ddiwedd y 1990au.”

“Yn sicr mae pethau wedi newid; o'r swyddfeydd cynllun agored gynt i ddesgiau poeth ac erbyn hyn mae parthau cydweithio - mae'r ffordd mae pobl yn gweithredu'n llawer mwy hyblyg ac rydym wedi bod yn ddigon ffodus i fod ar flaen y gad o ran y datblygiadau hyn.”

Yn hyfforddwr rygbi'r undeb yn ei amser hamdden gyda dîm dan 10 Wrecsam, lle mae ei mab Morgan hefyd yn chwarae, roedd Phil yn ganolwr ac yn fewnwr gyda thimau hyn y clwb ond erbyn hyn mae'n well ganddo hwylio a chymryd rhan mewn chwaraeon dŵr ar hyd arfordir Gogledd Cymru.

Mae ei ffocws hefyd ar ranbarth yr arfordir ar lefel broffesiynol. Mae ganddo gynlluniau mawr ar y gweill i'r ddau fusnes yn dilyn ei buddugoliaeth fawreddog yng Ngwobrau Mixology North y llynedd lle cawsant eu henwi yn Ddarparwr Dodrefn y Flwyddyn

“Rydym yn ystyried ehangu ein gorwelion ac o bosibl  yn ehangu i Lerpwl a Gogledd Cymru, a fyddai'n amlwg i mi fel bachgen lleol yn golygu llawer,” meddai Phil. 

“Mae hwn yn ddiwydiant gwych i fod ynddo ac rydym wedi gwneud camau mawr; mae'r fantais nad yw'n dymhorol neu'n dibynnu ar y tywydd fel meysydd adeiladu eraill yn fonws mawr ac wedi ein helpu i ffynnu.”

Ychwanegodd: “Rydw i'n edrych yn ôl ar fy amser yn y coleg gyda hoffter a balchder mawr gan ei fod yn chwarae rhan bwysig o ran sicrhau fy mod i wedi cyrraedd fy llwyddiant presennol.”

“Mae'n rhyfedd bod yn ôl yma nawr gyda'm cwmni fy hun yn gwneud y gwaith hwn, ond mae'n fy ngwneud yn wylaidd ac yn ddiolchgar iawn mai dyma lle cychwynnodd popeth.”

Am ragor, ewch i www.spatial.co.uk

Ewch i www.glyndwr.ac.uk am ragor o wybodaeth ar raglen ailddatblygu'r Brifysgol, Campws 2025 a'r dyddiau agored nesaf. 

Top