Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Gwaith yn mynd yn ei flaen ar barth dysgu cymdeithasol arloesol newydd

Gwaith yn cychwyn ar fan dysgu cymdeithasol newydd ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam

Mae gwaith i ddatblygu gofod dysgu cymdeithasol cyffrous ac arloesol newydd ar y gweill ym Mhrifysgol Glynd┼Ár Wrecsam.

Mae rhan o waelod coridor A ar gampws Plas Coch y Brifysgol i gael ei thrawsnewid yn ystod yr wythnosau nesaf yn gyfleuster addysgol o ansawdd uchel gyda phodiau eistedd, mannau arddangos rhyngweithiol, sgriniau arddangos a desgiau symudadwy.

Bydd parwydydd yn galluogi myfyrwyr i baratoi at ddarlithoedd a seminarau, gweithio'n dawel neu mewn timau ac adolygu mewn amgylchedd tawel, croesawgar i astudio ynddo.  

Bydd hefyd goleuadau modern, ynni effeithlon a mannau ymneilltuo, yn ogystal â seddau y tu allan i'r ystafell yn y coridor, fydd yn rhoi teimlad mwy hamddenol i'r ardal.

Cafwyd barn a chyngor gan staff academaidd a gweithredol, yn ogystal ag Undeb y Myfyrwyr, a oedd yn cefnogi'r symudiad. 

Meddai'r Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Lynda Powell: “Bydd cyfnod o darfu ond bydd y cyfleuster a ddaw o hyn yn un o fudd mawr i'r Brifysgol fel rhan o welliannau parhaus Campws 2025 ac mewn ymateb i Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol y llynedd.

“Fe'i gelwir Yr Astudiaeth, ond rydym yn agored i enwau neu syniadau amgen os yw pobl eisiau cysylltu. Byddwn yn parhau i weithio gyda chydweithwyr a myfyrwyr wrth i ni gyflwyno gwelliannau pellach yn y misoedd i ddod.”

Ychwanegodd Is-Lywydd Undeb y Myfyrwyr Angus Hamill-Stewart: “Rydym yn falch iawn bod y Brifysgol yn buddsoddi mewn man dysgu o safon i fyfyrwyr. Ni allwn aros i'w weld yn weithredol.”

Bydd Spatial Office Environments Ltd – sy'n eiddo i gynfyfyriwr i PGW Phil Simmonds – yn ymgymryd â'r gwaith.

Dechreuodd cam cyntaf Campws 2025 y llynedd gyda dadorchuddio gardd wyddoniaeth yn Techniquest Glyndwr ac ailwampio gwerth £200,000 o'r cyfleusterau arlwyo ar safle Wrecsam, gyda llys bwyd, siopau coffi a chaffis newydd.

Mae rhaglen foderneiddio lawn Campws 2025 yn cael ei goruchwylio gan yr arbenigwyr dylunio addysgol, DAY Architectural.

Top