GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Datganiadau i'r wasg 2018

Datganiadau i'r wasg 2018

Mawrth

 

Artist Star Wars yn rhoi myfyrwyr ar ben ffordd am ei yrfa lwyddiannus

Awdur i arwain rhaglen diwrnod iechyd meddwl y Brifysgol

Graddiodd y Brifysgol yn rhif un yng Nghymru a'r pedwerydd yn y DU ar gyfer cynhwysedd

Noson hanesyddol i ddod ar gyfer cerddorfa symffoni yn nathliad y Brifysgol

Prifysgol i gynnal cynhadledd band eang gyflym iawn

Bydd y seren werin, Kate Rusby, yn ymddangos yng Ngŵyl Ffocws Cymru yr haf hwn

Y Brifysgol yn cynnal gwobrau gofal plant mawr eu bri

Chwefror

Y Brifysgol ar y brig yng Nghymru am helpu myfyrwyr o ardaledd cyfranogiad isel i gael y cyfle i gael gradd

Mewnwyr diwydiant i helpu myfyrwyr i greu dyfodol creadigol

Myfyrwyr chwaraeon i elwa o ailddatblygu cyfleuster hyfforddi pêl-droed

Astudiaeth newydd yn dangos bod prifysgolion Cymru'n creu £5biliwn i'r economi

Seren opera'n dod â chantorion i Wrecsam i gyngerdd gala 10fed pen-blwydd y Brifysgol

Ionawr

Myfyriwr yn llofnodi cytundeb cyhoeddi ac yn cyhoeddi cylchgrawn iechyd meddwl

Myfyriwr graddedig yn dychwelyd i'r Brifysgol gyda busnes newydd i helpu i ailddatblygu'r campws

Arddangosfa creu gemau mwyaf y byd yn dychwelyd i Brifysgol Glyndwr Wrecsam

Gwaith yn cychwyn ar fan dysgu cymdeithasol newydd ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam

Gwyl Lenyddiaeth fyd-eang yn dod i Brifysgol Glyndwr Wrecsam am ymweliad gan ysgolion

Canolfan technoleg y Brifysgol yn lansio rhaglen i gael entrepreneuriaid i'r gofod

Gorsaf radio arobryn yn estyn ei thrwydded i 2023

Myfyrwyr yn cynnal digwyddiad codi arian ar gyfer elusen bwyd

Top