Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Datganiadau i'r wasg 2018

Datganiadau i'r wasg 2018

Mawrth

 

Artist Star Wars yn rhoi myfyrwyr ar ben ffordd am ei yrfa lwyddiannus

Awdur i arwain rhaglen diwrnod iechyd meddwl y Brifysgol

Graddiodd y Brifysgol yn rhif un yng Nghymru a'r pedwerydd yn y DU ar gyfer cynhwysedd

Noson hanesyddol i ddod ar gyfer cerddorfa symffoni yn nathliad y Brifysgol

Prifysgol i gynnal cynhadledd band eang gyflym iawn

Bydd y seren werin, Kate Rusby, yn ymddangos yng Ngŵyl Ffocws Cymru yr haf hwn

Y Brifysgol yn cynnal gwobrau gofal plant mawr eu bri

Chwefror

Y Brifysgol ar y brig yng Nghymru am helpu myfyrwyr o ardaledd cyfranogiad isel i gael y cyfle i gael gradd

Mewnwyr diwydiant i helpu myfyrwyr i greu dyfodol creadigol

Myfyrwyr chwaraeon i elwa o ailddatblygu cyfleuster hyfforddi pêl-droed

Astudiaeth newydd yn dangos bod prifysgolion Cymru'n creu £5biliwn i'r economi

Seren opera'n dod â chantorion i Wrecsam i gyngerdd gala 10fed pen-blwydd y Brifysgol

Ionawr

Myfyriwr yn llofnodi cytundeb cyhoeddi ac yn cyhoeddi cylchgrawn iechyd meddwl

Myfyriwr graddedig yn dychwelyd i'r Brifysgol gyda busnes newydd i helpu i ailddatblygu'r campws

Arddangosfa creu gemau mwyaf y byd yn dychwelyd i Brifysgol Glyndwr Wrecsam

Gwaith yn cychwyn ar fan dysgu cymdeithasol newydd ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam

Gwyl Lenyddiaeth fyd-eang yn dod i Brifysgol Glyndwr Wrecsam am ymweliad gan ysgolion

Canolfan technoleg y Brifysgol yn lansio rhaglen i gael entrepreneuriaid i'r gofod

Gorsaf radio arobryn yn estyn ei thrwydded i 2023

Myfyrwyr yn cynnal digwyddiad codi arian ar gyfer elusen bwyd

Top