Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Datganiadau i'r wasg 2018

Datganiadau i'r wasg 2018

Chwefror

Myfyrwyr chwaraeon i elwa o ailddatblygu cyfleuster hyfforddi pêl-droed

Astudiaeth newydd yn dangos bod prifysgolion Cymru'n creu £5biliwn i'r economi

Seren opera'n dod â chantorion i Wrecsam i gyngerdd gala 10fed pen-blwydd y Brifysgol

Ionawr

Myfyriwr yn llofnodi cytundeb cyhoeddi ac yn cyhoeddi cylchgrawn iechyd meddwl

Myfyriwr graddedig yn dychwelyd i'r Brifysgol gyda busnes newydd i helpu i ailddatblygu'r campws

Arddangosfa creu gemau mwyaf y byd yn dychwelyd i Brifysgol Glyndwr Wrecsam

Gwaith yn cychwyn ar fan dysgu cymdeithasol newydd ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam

Gwyl Lenyddiaeth fyd-eang yn dod i Brifysgol Glyndwr Wrecsam am ymweliad gan ysgolion

Canolfan technoleg y Brifysgol yn lansio rhaglen i gael entrepreneuriaid i'r gofod

Gorsaf radio arobryn yn estyn ei thrwydded i 2023

Myfyrwyr yn cynnal digwyddiad codi arian ar gyfer elusen bwyd

Top