Prifysgol Glyndwr Wrecsam mewn safle uchel ar gyfer safon ei haddysgu yng Nghanllaw Prifysgolion y Guardian 2018 a ryddhawyd yn ddiweddar.

Yn y categori addysgu, roedd Cyfrifiadureg yn drydydd yng Nghymru, daeth Peirianneg Fecanyddol yn wythfed yn y DU a rhif un yng Nghymru, ac roedd Addysg yn drydydd yn y DU ac ar y brig yng Nghymru o ran bodlonrwydd.

Cafodd Ysgol y Celfyddydau Creadigol ei barnu'n ail yng Nghymru yn gyffredinol ac yn 14eg yn y DU ar gyfer adborth, a cododd Dylunio a Chrefft i fod yn gorau yng Nghymru a'r 12fed yn y DU ar gyfer adborth.

Roedd Addysg yn bedwerydd ar y rhestr yn y DU ac ar y brig yng Nghymru o ran bodlonrwydd ag adborth, Gwaith Cymdeithasol oedd y gorau yng Nghymru ar gyfer adborth a graddedigion sy'n mynd ymlaen i'w dewis gyrfa o fewn chwe mis, a sicrhaodd y Proffesiynau Iechyd safle  rhif un yn y DU am fodlonrwydd ag adborth.

Perfformiodd Gwyddor Chwaraeon yn dda hefyd, ac roedd ar y brig yng Nghymru o ran addysgu ac adborth - yr 17eg a'r 10fed yn y drefn honno yn y DU.

Er yn siomedig gyda pherfformiad cyffredinol y Brifysgol, dywedodd yr Is-Ganghellor yr Athro Maria Hinfelaar y caiff datblygiadau yn ystod y misoedd diwethaf effaith gadarnhaol ar ganlyniadau y flwyddyn nesaf.

“Mae'n galonogol gweld ein bod wedi sgorio'n uchel ar gyfer addysgu ac adborth academaidd, gan fod y rhain yn feysydd yr ydym wedi mynd ati i wella," meddai'r Athro Hinfelaar.

“Byddwn yn parhau i weithio'n galed i godi'r holl Ysgolion i lefel y rhai sydd wedi gwneud mor dda yn y tabl cynghrair hwn, a hoffwn ddiolch i bawb am eu gwaith caled drwy gydol y flwyddyn.”

Ychwanegodd: “Rydym yn siomedig â chanlyniad cyffredinol Canllaw Prifysgolion y Guardian ond rydym yn hyderus y byddwn yn gwella ein safle yn y dyfodol, unwaith y bydd tablau cynghrair o'r fath wedi dal i fyny gyda y camau mawr a wnaed gennym dros y 12 mis diwethaf.

“Mae hynny'n cynnwys datgan ein gweledigaeth ar gyfer campws Wrecsam ac edrych ymlaen at yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol (NSS) nesaf a ffigurau cyflogadwyedd, lle rydym wedi perfformio'n dda iawn yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

“Rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd o wella profiad y myfyrwyr ac rydym ar hyn o bryd yn cynnal adolygiad cwricwlwm i sicrhau bod ein cyrsiau yn parhau i fod yn gyfoes â gofynion diwydiant modern.

“Yn sicr ni fyddwn yn gorffwys ar ein rhwyfau a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i godi yn y tablau cynghrair yn y blynyddoedd i ddod.”