Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Y Brifysgol yn cryfhau ei safle fel y gorau yng Ngogledd Cymru am gael hyd i swyddi i'w myfyrwyr

06 Mehefin 2017

Y Brifysgol yw'r orau o hyd am gael hyd i waith ar gyfer ei graddedigion

Cryfhaodd Prifysgol Glyndwr Wrecsam ei safle'n rhif un yng Ngogledd Cymru gael swyddi i'w gyda chynnydd mewn cyflogadwyedd.

Roedd 93% o fyfyrwyr a gwblhaodd radd amser llawn yn 2015/16 yn gweithio neu'n astudio chwe mis ar ôl graddio - y ffigurau gorau yn y rhanbarth, yn ôl data a ryddhawyd gan HESA (Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch) heddiw.

Datgelodd yr Arolwg Cyrchfan Ymadawyr (DLHE) fod y ffigwr wedi codi 0.9 pwynt canran o 92.1% llynedd.

Y brifysgol hefyd yw'r orau yng Nghymru a'r ddegfed yn y DU ar gyfer myfyrwyr rhan-amser mewn cyflogaeth, gyda 99.1% yn graddio a sicrhau swydd neu'n cymryd rhan mewn astudiaeth bellach o fewn chwe mis.

Roedd yr Is-Ganghellor,  Yr Athro Maria Hinfelaar wrth ei bodd gyda'r canlyniadau a diolchodd i i dîm gyrfaoedd arobryn y sefydliad am ei waith caled wrth sicrhau'r ffigwr ac am gefnogi cyn-fyfyrwyr.

“Rwyf wrth fy modd â hanes cyflogadwyedd rhagorol ein graddedigion, sydd wedi gwella eto o'r flwyddyn flaenorol," meddai'r Athro Hinfelaar.

“Mae'r arolwg annibynnol hwn wedi dangos y bydd myfyrwyr sy'n dewis PGW yn gwneud yn dda yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol, diolch i'n ffocws cymhwysol a'n cysylltiadau da â chyflogwyr.

“Rwy'n hynod falch bod y newyddion hwn yn ein cyrraedd yn syth wedi ein Gwobr Arian o dan y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu  (FfRhA), sydd hefyd yn ystyried pa mor dda y mae myfyrwyr yn mynd ymlaen yn nes ymlaen yn eu bywydau.”

Mae Glyndwr Wrecsam yn enwog am ei chefnogaeth i fyfyrwyr; o ystyried ei maint a'i hoedran mae'r Brifysgol – wsy'n dathlu ei degfed pen-blwydd y flwyddyn nesaf - yn fwy hyblyg ac yn gallu cynnig y cysylltiad personol, a arweiniodd ati'n cael ei henwi'n gyntaf yng Nghymru a seithfed yn y DU Mynegai Symudedd Cymdeithasol.

Dilynwyd hyn gan Wobr Arian am ansawdd yr addysgu yn y FfRhA, a oedd yn ystyried bod y sefydliad "yn annog lefelau uchel o ymgysylltu â myfyrwyr, dysgu a gyfoethogir gan dechnoleg a pherthnasedd diwydiant yn y cwricwlwm.”

Meddai Karen Lennox, Rheolwr Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd: “Rwyf wrth fy modd ein bod unwaith eto yn rhif un yng Ngogledd Cymru ar gyfer cyflogadwyedd, sy'n tystio i'r gwaith sy'n digwydd rhwng gyrfaoedd a'n cydweithwyr gweithredol ac academaidd, i roi'r myfyrwyr wrth wraidd opeth a wnawn, yn awr ac yn y dyfodol.”

Ychwanegodd: “Mae ein cyrsiau wedi'u cynllunio gyda chyflogwyr lleol a rhanbarthol, y mae eu sgiliau a'u gwybodaeth yn hanfodol wrth inni geisio sicrhau bod ein myfyrwyr yn barod am waith ar ôl iddyn nhw raddio.

“Rydym yn eu paratoi ar gyfer bywyd, nid dim ond eu gradd, ac mae hynny'n cael ei adlewyrchu yn y canlyniadau cadarnhaol hyn.”

Am ragor o wybodaeth, ewch i https://www.hesa.ac.uk

Top