Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Bydd cysylltidau Ynni a diwydiant yn helpu Glyndwr Wrecsam i dyfu, medd Pennaeth Academaidd newydd

11 Hydref 2017

text and pic

Bydd egni a chysylltiadau agos Prifysgol Glyndwr Wrecsam â diwydiant yn ei galluogi i dyfu gartref a thramor mewn amser deinamig i brifysgolion, medd ei harweinydd academaidd diweddaraf.

Cred Yr Athro Ray Sheriff,  Pennaeth Ysgol Gwyddoniaeth Gymhwysol, Cyfrifiadura a Pheirianneg newydd y sefydliad yng Ngogledd Cymru fod gan y brifysgol ddyfodol disglair o'i blaen diolch i'w sylfaen diwydiannol cadarn a'i chynllun Campws 2025 i drawsnewid ei hystad.

Mae Prifysgol Glynd┼Ár yn brifysgol newydd gyda photensial cryf a chyfradd cyflogadwyedd uchel i raddedigion - sy'n dweud wrthych yn syth mai sefydliad sy'n darparu graddau sydd â ffocws ar gael swyddi i'w myfyrwyr.

“Mae yna egni gwych yma ac rwy'n gobeithio, yn ogystal ag edrych ar ddewisiadau cyrsiau newydd, y gallwn hefyd gynyddu Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth, sy'n cyd-fynd â gweithio gyda diwydiant."

Mae'r Athro Sheriff, sy'n 52 oedd yn ymuno â'r sefydliad yn Wrecsam ddydd Llun 6 Tachwedd o Brifysgol Bradford, lle y bu tan yn ddiweddar yn Bennaeth Peirianneg Drydanol ac Athro Peirianneg Electronig.

Mae hefyd yn Athro Gwadd ym Mhrifysgol Sichuan, lle gwnaeth ef arwain tîm o 40 o ymchwilwyr Prydeinig a Tsieineaidd eleni ar brosiect i ymchwilio i sut y gellir defnyddio TGCh ar gyfer yr henoed.

Un o'i brif gylchoedd gwaith fydd gyrru ymlaen cam nesaf y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu, gan adeiladu ar y wobr arian a gyflawnodd Prifysgol Glyndwr Wrecsam am ansawdd ei haddysgu.

“Rydym yn canolbwyntio ar sicrhau'r canlyniadau gorau ar gyfer pynciau unigol yn y FfRhA a byddaf hefyd yn edrych ar y ffyrdd y gallwn wella ein portffolio ymchwil.”

Meddai'r Athro Claire Taylor, y Dirprwy Is-Ganghellor: "Mae Ray yn dod â chyfoeth o brofiad sy'n cwmpasu datblygu rhaglenni, addysgu, ymchwil, arweinyddiaeth a rheoli adnoddau yn ogystal ag agwedd ryngwladol gref, yn enwedig drwy weithgarwch cydweithredol yn Tsieina. Rwy i wrth fy modd i'w groesawu i'r brifysgol.”

Cafodd Yr Athro Sheriff ei eni a'i fagu yn Sunderland ac mae'n briod gyda merch bedair oed.

Top