Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Y Brifysgol i groesawu hyd at 50 cwmni i ffair yrfaoedd mawr

22 Medi 2017

Y Brifysgol i groesawu hyd at 50 cwmni i ffair yrfaoedd fawr

Bydd CEWRI busnes a diwydiant y DU yn mynychu un o ddigwyddiadau cyflogaeth mwyaf y rhanbarth.

Daw hyd at 50 o'r cwmnïau mwyaf at ei gilydd ar 11 Hydref ar gyfer Ffair Gyrfaoedd gyntaf Prifysgol Glyndŵr.

Fe'i cynhelir yng Nghanolfan Chwaraeon y Brifysgol o 11.30am-3.30pm, mae'r busnesau yn cynnwys Kellog's, Moneypenny, Aldi, Bank of America, Village Bakery a Redrow.

Mae'r adeiladwr cartrefi o Ewlo wedi cyflogi graddedigion o'r sefydliad dros y blynyddoedd diwethaf, a byddant yn bresennol, fel y bydd cyn-fyfyriwr Adrianne Haynes o Handelsbanken.

Bydd Heddlu Gogledd Cymru, yr RNLI, cynghorau lleol a HMP Berwyn hefyd wrth law i drafod cyfleoedd swyddi, prentisiaethau a chynlluniau yn y gwaith.

Bydd y ffair gyrfaoedd yn cael ei hategu gan brynhawn agored ôl-raddedig, proffesiynol a rhan amser, sy'n rhedeg o 3.30pm-6.30pm yn yr un adeilad ac yn rhoi cyfle i unrhyw un sy'n bwriadu astudio cwrs Meistr neu gwrs arall y cyfle i ddarganfod mwy gan ddarlithwyr.

Dywed yr Is-Ganghellor, yr Athro Maria Hinfelaar, fod y Brifysgol yn cydweithio'n agos â chyflogwyr yng Ngogledd Cymru a thu hwnt i sicrhau bod myfyrwyr yn barod am swydd ar ôl iddyn nhw raddio drwy leoliadau gwaith, gwaith preswyl a digwyddiadau datblygu gyrfaol.

“Mae cynnal y noson agored a'r ffair yrfaoedd gyda'i gilydd yn rhoi cyfle i Brifysgol Glyndwr Wrecsam ddangos eu cysylltiadau cynyddol gyda diwydiant a'r ystod eang o gyrsiau Meistr a rhan-amser a gynigiwn,” meddai'r Athro Hinfelaar.

“Mae cyflawniadau academaidd ein myfyrwyr yn hollbwysig, ond mae'n bwysig hefyd eu bod yn barod ar gyfer y byd gwaith wrth iddynt dyfu gyda'r sefydliad ac yn ein gadael er mwyn cychwyn yn yr yrfa o'u dewis.”

Ychwanegodd: “Mae mwy na 50 o'r cwmnïau rhyngwladol a lleol gorau a mwyaf yn mynychu, a hoffwn ddiolch iddynt am ymgysylltu â'r digwyddiad ac ymuno â ni ar y dydd.”

Yn ogystal â chwrdd â'r busnesau a thrafod cyfleoedd newydd, bydd cyfle i gael cyngor gan weithwyr proffesiynol ar bopeth o dechnegau cyfweld i ysgrifennu CV.

Meddai Karen Lennox, Pennaeth Gyrfaoedd a Gwasanaethau Myfyrwyr: “Mae ein cynnydd diweddar mewn cyflogadwyedd i 93% yn dangos y gwerth y mae'r Brifysgol yn ei roi ar ymgysylltu â busnes a datblygiad gyrfaol.

“Bydd Ffair Gyrfaoedd Prifysgol Glyndŵr yn atgyfnerthu'r neges honno - rydym yn edrych ymlaen at groesawu rhai o'r prif gwmnïau yn y rhanbarth.”

I archebu stondin, anfonwch e-bost at ang.corbett@glyndwr.ac.uk neu ffoniwch 01978 293240.

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad ôl-radd, ewch i https://www.glyndwr.ac.uk/cy/CyrsiauOl-raddedig/NosweithiauAgored/

Top