Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Myfyriwr busnes y Brifysgol yn rhoi diogelwch yn gyntaf mewn swydd newydd gyda chanolfan hyfforddi mawr yng Ngogledd Cymru

27 Mehefin 2017

Myfyriwr Busnes yn rhoi diogelwch yn gyntaf

Mae myfyriwr Busnes wedi rhoi diogelwch yn gyntaf ac wedi gwneud argraff ddisglair yn ei rôl newydd yn un o brif ganolfannau hyfforddi Gogledd Cymru.

Ar ôl cwblhau blwyddyn gyntaf y radd Busnes Cymhwysol newydd ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, gall Lucy Belk edrych yn ôl ar y gwaith da a'i cyflawnodd.

Mae'r cwrs yn cyfuno profiad gwaith â darlithoedd a addysgir a sesiynau rhyngweithiol, felly gall y myfyriwr ennill cyflog am dri diwrnod a dysgu am ddau bob wythnos.

Roedd Lucy, 19 oed, wedi treulio blynyddoedd mewn manwerthu wedi gadael yr ysgol heb lefelau A, ac yn ansicr a fyddai ei chymwysterau'n ddigon i fynd ymlaen i addysg uwch.

Ond wrth gyfarfod ag Ysgol Busnes Gogledd Cymru, tawelwyd ei meddyliau ac mi wnaeth gofrestru'n syth ar gyfer y radd, a gynhelir mewn partneriaeth â Delyn Safety UK.

Mae hi bellach yn cydbwyso'i hastudiaethau gyda swydd gweinyddwr busnes yn y cwmni o'r Wyddgrug.

“Rydw i wrth fy modd yn y gwaith, yn enwedig yr agwedd farchnata a dw i'n datblygu prodiad o wahanol rannau'r gweithrediadau o ddydd i ddydd,” meddai Lucy, sy'n dod o Wrecsam.

“Rwyf wedi cael y cyfle i ddatblygu yn y swydd ac mae'r tîm yma wedi bod yn gefnogol iawn wrth fy helpu i ddatblygu yn unol â'm darlithoedd.

“Mae'n her, ond mae'n un yr wyf yn ei fwynhau'n fawr - byddwn yn bendant yn argymell y radd i bobl eraill.”

Dywedodd Mike Joy, rheolwr gyfarwyddwr Delyn Safety UK, fod cydweithrediad y cwmni â Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi cael effaith gadarnhaol, gan hyd yn oed arwain at nifer o wobrau.

“Fel cwmni bach, mae cymryd rhan yn y radd Busnes Cymhwysol wedi bod yn wych,” meddai Mike.

“Mae gan y lleoliad y cydbwysedd cywir o gymorth yn y gweithle ac yn y brifysgol ac mae'n gallu integreiddio prosiectau sy'n gysylltiedig ag elfennau o'r cwrs.

“Mae'r cymysgedd hwn wedi ein galluogi i ddatblygu cynlluniau busnes newydd ac mae hyd yn oed wedi arwain atom ni'n derbyn gwobrau iechyd y cyhoedd.”

Ychwanegodd: “Mae Lucy bellach yn aelod allweddol o'n tîm a byddwn yn cynghori unrhyw un sy'n bwriadu dilyn gradd i ystyried y radd hon yn gyntaf.”

Mae'r Brifysgol yn recriwtio ar gyfer y garfan nesaf o fyfyrwyr Busnes Cymhwysol ar hyn o bryd.

Byddant yn cael eu cyflogi y y cwmni gweithgynhyrchu mawr Kronospan, cwmni byd-eang sy'n cynhyrchu a dosbarthu paneli pren o'i bencadlys yn Y Waun.

Mae'r ddarpariaeth israddedig yn sicrhau eu bod nhw'n aelodau staff a chanddynt fanteision cyflawn gweithiwr, yn ogystal â dysgu sgiliau newydd a gadael ar ôl tair blynedd gyda'r cymhwyster BA (Anrh). 

Meddai arweinydd y rhaglen, Claire Blanchard: “oedd Kronospan yn gweld y weledigaeth oedd gennym am y radd hon ac maen nhw eisiau ei chefnogi, yn ogystal â rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr a'u staff eu hunain i ddatblygu a datblygu yn eu swyddi.

Mae hon yn ffordd gyffrous ac arloesol o astudio, a chredwn y bydd yn apelio at bobl o bob cefndir a sector.

“Mae'n rhoi mantais iddyn nhw o'i gymharu â phobl eraill sy'n ceisio mynd i'r un diwydianna â nhw, o gofio y bydd ganddynt eisoes brofiad gwaith hanfodol ac yn derbyn cyflog hefyd.” 

Top