Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Ymweliad ar hap i'r brifysgol yn trawsnewid bywyd arlunydd oedd yn brwydro poen cefn cronig er mwyn graddio

1 Tachwedd 2017

text and pic

Gwnaeth gwneud creadau allan o wifren i leddfu poen problem gronig gyda ei chefn a diwrnod allan ar hap gyda ffrind drawsnewid bywyd artist o'r Trallwng na wyddai fod ganddi ddawn greadigol.

Cyn mynd â chyfaill i gyfweliad yn ysgol gelf Prifysgol Glyndŵr Wrecsam  dair blynedd yn ôl, roedd Tara Squibb bron yn feudwy yn ei chartref ei hun  ar ôl ymddeol o'r gwaith oherwydd afiechyd.

Ond pan ofynnwyd iddi ddangos i ddarlithydd yr hyn roedd hi wedi bod yn ei wneud - gan greu digon o argraff arnynt i gael lle ar radd Celfyddydau Cymhwysol y brifysgol - cychwynnodd Tara sy'n 48 mlwydd oed ar daith a fyddai'n cynnwys arddangos ei gwaith ledled y DU.

Sefydlodd hi hefyd ei stiwdio ei hun gartref a chafodd radd dosbarth cyntaf, y bydd hi'n ei chasglu wmewn seremoni yn y brifysgol ddydd Iau 2 Tachwedd.

“Roeddwn i ond yn gobeithio o leiaf basio,” meddai Tara, a ddechreuodd ar ei gyrfa yn gweithio i Gorfflu Arfau Brenhinol y Merched. “Felly, pan ddes i i wybod fy mod wedi cael dosbarth cyntaf roeddwn i'n crynu fel deilen ac yn llefain.

“Mae'r tair blynedd diwethaf wedi bod yn reid colli cylla, yn fy newid fy myd yn llwyr. Roeddwn i mewn cymaint o boen roeddwn i bron wedi peidio mynd allan a hyd yn oed ar y diwrnod y gwnes i ymweld â'r brifysgol gyntaf, bu bron imi ganslo gan fod fy nghefn mor wael.

“Dangosais i un o'r tiwtoriaid yr hyn yr oeddwn wedi'i wneud tra bod fy ffrind yn gosod ei gliniadur i wneud cyflwyniad a munudau'n ddiweddarach roeddwn i wedi cael cynnig lle ar y cwrs, yn amodol ar gadarnhad ffurfiol gan y brifysgol.

“Doeddwn i ddim hyd yn oed yn chwilio am gwrs neu'n meddwl am astudio celf ond doedd gen i ddim i'w golli. Dechreuais i'r mis Medi hwnnw a newidiodd yn llwyr fy agwedd tuag at yr hyn y gallwn ei gyflawni.”

Roedd Tara yn un o ddim ond 13 o raddedigion ledled y DU y cafodd eu gwaith ei ddewis ar gyfer arddangosfa yn Ffair Grefftau Cyfoes Mawr y Gogledd ym Manceinion bythefnos yn ôl.

Mae ei waith hefyd yn cael ei werthu gan FBC London, cynllunydd tai ar Pimlico Street y ddinas, gan gynnwys rhai dyluniadau sydd ond yn cael eu gwerthu gan y cwmni hwnnw.

Meddai Tara: “Fe wnes i fwynhau pob munud o'r cwrs ac ni allaf ddiolch digon i'r staff am eu cymorth a'u cefnogaeth drwyddi draw.

“Mae'n rhaid imi hefyd ddiolch i'm gŵr am yr holl gymorth y mae wedi ei roi imi drwy gydol fy astudiaethau.

“Mae fy nghyfnod yn y brifysgol wedi rhoi agwedd newydd i mi ar fywyd, llawer iawn o wybodaeth a sgiliau newydd, mwy o hyder a hunan-gred.

“Rwy i bellach yn hoff iawn o gerameg, rydw i wedi gwneud cais i arddangos mewn sioeau celf ceramig ac rwy'n gobeithio cynnal gweithdai o'r flwyddyn nesaf yn y stiwdio rydw i wedi'i chreu gartref,” ychwanegodd Tara.

“Mae fy mhroblemau cefn wedi bod gyda mi trwy gydol y cwrs a fyddan nhw byth yn diflannu ond wnes i ddim colli allan ar unrhywbeth. Mae'n bwysig gweithio y tu allan i'ch dedwydd-fan ac anelu'n uchel ac mae'r staff ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam  yn wych o ran eich galluogi ichi i wneud hynny. ".”

Gellir gweld gwaith Tara yn http://www.tarasquibbdesigns.com/

Top