GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Gradd anrhydeddus i awdur, bardd a gweithredwr anabledd Nathan Davies

3 Tachwedd 2017

pic

Mae'r awdur, bardd ac ymgyrchydd anabledd o Wrecsam, Nathan Davies, wedi casglu gradd anrhydeddus o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Yn gefnogwr brwd o CPD Wrecsam ac yn aelod o Gymdeithas Cefnogwyr Anabl y clwb, anrhydeddwyd Nathan gan brifysgol y dref ddydd Iau (Tachwedd 2) am ei wasanaeth i hawliau anabledd.

Mae ganddo ddiddordeb brwd mewn gwleidyddiaeth ac ymladd dros gyfiawnder cymdeithasol trwy ei waith Pobl Anabl yn Erbyn Toriadau, Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru, Canolfan FDF ar gyfer Byw'n Annibynnol, Anabledd Cymru a  Outside In Ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam.

Wrth gasglu ei ddyfarniad mewn seremoni yn Neuadd William Aston, meddai Nathan: “Mae'n wirioneddol fraint i fod yma heddiw. Llongyfarchiadau i'r holl raddedigion ar eu cyflawniadau. Mi wnes i raddio peth amser yn ôlac mae cryn dipyn wedi digwydd ers hynny.

“Diolch i Brifysgol Glyndŵr am ganiatáu imi gymryd rhan yn y gymuned a gadael i mi leisio fy marn, er mor amhoblogaidd ag y gall fod. Edrychaf ymlaen at barhau i weithio gyda'r brifysgol yn y dyfodol.”

Roedd Nathan yn un o bedwar cymrawd anrhydeddus a gydnabuwyd gan y brifysgol ddydd Iau, gyda'r cyfrifydd Julia Grime a'r cerddor Mervyn Cousins ​​yn cael eu hanrhydeddum eu gwasanaethau i'r brifysgol fel cyn-aelodau ei Bwrdd Llywodraethwyr.

Daeth Shani Rhys James, sy'n byw yng Nghymru ers dros 30 mlynedd hefyd yn gymrawd anrhydeddus o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Trefnwyd arddangosfa deithiol un-person gyntaf yng nghymru Shani gan Ganolfan Gelfyddydau Wrecsam ym 1993 ac fe'i hanrhydeddwyd am ei gwasanaethau i'r Celfyddydau.

“Mae gen i hoffdeb mawr i Wrecsam oherwydd mai dyma oedd lleoliad  fy arddangosfa deithiol gyntaf. Mae'n lle pwysig iawn oherwydd mae ganddo brifysgol, oriel gelf a bydd yn fuan unwaith eto yn cael canolfan gelfyddydol.

"Mae wedi bod yn anodd iawn fel arlunydd a beth rwy'n ei ddweud wrth fyfyrwyr yw meddwl y tu allan i'r bocs. Gwnewch yr hyn yr ydych wir yn teimlo eich bod am ei fynegi.”

Meddai Mervyn Cousins: “Rwy'n teimlo'n freintiedig iawn, yn rhannol oherwydd safon y bobl sydd wedi sefyll yma o'r blaen oherwydd yr angerdd sydd gennyf am y brifysgol hon a'i lle mewn addysg uwchwn.

"Mae'r rhanbarth hwn yn llawn diwydiany, egni a diwylliant creadigol. Mae'n rhaid i bawb yma frolio ar y rhanbarth hwn a gweiddi amdano.

“I bawb sy'n graddio heddiw, byddwch yn falch, rydych chi'n haeddu bod, rydych chi wedi bod yn greadigol, yn wydn ac wedi dyfalbarhau.

"Nid busnes syml yw cael cymhwyster addysg uwch heddiw. Cymerwch eich sgiliau, addaswch nhw, byddwch yn fentrus ac yn llawn gobaith.”

Mae cannoedd o fyfyrwyr wedi bod yn casglu dyfarniadau ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam r wythnos hon, gyda'r seremoni derfynol yn cael ei chynnal fore dydd Gwener (Tachwedd 3).

Top