Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Cymrodoriaethau anrhydeddus i beiriannydd Crossrail engineer, arlunydd ac ymgyrchydd dros hawliau pobl anabl

31 Hydref 2017

pic

Mae peiriannydd sy'n arwain rhaglen flaenllaw'r DU Crossrail sy'n werth £14.8 biliwn, arlunydd arobryn a phencampwr hawliau anabledd i gael eu hanrhydeddu gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Bydd Yr Athro Rhys Vaughan Williams, sydd yn Bennaeth Gweithfeydd Mecanyddol Trydanol a Iechyd y Cyhoedd ar gyfer prosiect rheilffordd Llundain ers 2009, yn derbyn cymrodoriaeth anrhydeddus yr wythnos nesaf ynghyd â Nathan Davies a Shani Rhys James MBE.

Mae Mrs James, a aned yn Awstralia, wedi arddangos ledled y byd a derbyniodd y Fedal Aur ar gyfer Celf Gain yn Eisteddfod Genedlaethol 1992.

Mae Mr Davies yn awdur, bardd ac ymgyrchydd anabledd sydd fwyaf adnabyddus am ei waith gyda Chymdeithas Cefnogwyr Anabl CPDWrecsam.

Mae'r Athro Williams, Mr Davies a Mrs James ymysg wyth cymrawd anrhydeddus sy'n cael eu rhoi gan by Brifysgol Glyndŵr Wrecsam yn eu seremonïau graddio 2017.

Meddai'r Athro Maria Hinfelaar, Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr Wrecsam: “OMae ein cymrodoriaethau anrhydeddus yn ymwneud â chydnabod cyflawniad rhagorol ym mywyd personol neu broffesiynol unigolyn.

“Mae Rhys a Nathan wedi gwneud gwahaniaeth sylweddol yn eu meysydd ac rydym wrth ein bodd i gael eu hanrhydeddu ynghyd â'n holl gymrodyr eraill.

“Rydym yn gobeithio eu bod mor falch â ni pan fyddant yn casglu'r dyfarniadau o flaen cannoedd o'n graddedigion yn Neuadd William Aston.”

Mae'r pum cymrawd anrhydeddus arall ar gyfer 2017 yn cael eu cydnabod am eu gwasanaethau i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Mae Bruce Roberts, Mervin Cousins, Julia Grimes, Brian Howes OBE a Collette Bleakleyi gyd wedi gwasanaethu ar Fwrdd Llywodraethwyr y brifysgol dros y blynyddoedd diwethaf.

Mae cannoedd o raddedigion yn casglu dyfarniadau israddedig ac ôl-raddedig mewn pum seremoni yn Neuadd William Aston Hall o ddydd Mercher 1 Tachwedd i ddydd Gwener 3 Tachwedd.

Top