Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Cannoedd i gasglu graddau yn seremonïau graddio Prifysgol Glyndwr Wrecsam 2017

31 Hydref 2017 

pic

Bydd cannoedd o raddedigion yn dathlu blynyddoedd o waith caled ac ymroddiad wrth iddynt gasglu graddau o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam yr wythnos hon.

Mae seremonïau graddio 2017 y brifysgol yn cael eu cynnal yn Neuadd William Aston o ddydd Mercher 1 Tachwedd i ddydd Gwener 3 Tachwedd.

Mae dyfarniadau'n cael eu dosbarthu ar draws pum seremonïau sy'n cwmpasu pob maes astudiaeth academaidd yn y sefydliad yng Ngogledd Cymru.

Yn gyntaf mae myfyrwyr o'r Amgylchedd Adeiledig, Addysg a Seicoleg fore Mercher, ac yna Busnes yn y prynhawn.

Meddai'r thro Maria Hinfelaar, Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr Wrecsam: “Mae graddio yn un o uchafbwyntiau'r flwyddyn i Is-Ganghellor prifysgol. 

“Mae cael gradd yn gyflawniad mawr ac yn cael ei ddathu'n briodol gyda phob hapusrwydd a balchder gan bawb sy'n graddio, a'u ffrindiau a'u teulu.

“Bydd rhai o'n myfyrwyr yn aros gyda ni i astudio ymhellach, bydd eraill yn dechrau taith newydd wrth iddynt ymgymryd â'r yrfa o'u dewis. Rydym ni'n dymuno pob lwc a dyfodol llwyddiannus i bob un ohonynt.”

Cynhelir dwy seremoni arall ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam ddydd Iau, Gwyddoniaeth Gymhwysol, Iechyd a Gwyddorau Cymdeithasol yn y bore a chelf a dylunio, technoleg cyfathrebiadau, cyfrifiadura, dyniaethau a gwyddor chwaraeon yn ddiweddarach yn y dydd.

Daw seremonïau 2017 i ben ddydd Gwener gyda myfyrwyr o fioleg a pheirianneg anifeiliaid a phlanhigion.

Bydd pob seremoni yn cynnwys gwobrau a ddyfernir i fyfyrwyr am gyflawniad rhagorol yn ystod eu hastudiaethau.

Gwneir dyfarniadau ar bob lefel o dystysgrifau a graddau sylfaen hyd at PhD.

Top