Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Dyfodol disglair o'n blaen, medd IG wrth staff yng nghynhadledd staff flynyddol Prifysgol Glyndwr Wrecsam

22 Medi 2017

pic

Mae mannau dysgu i'r Dyfodol, stafelloedd hyfforddi nyrsio a labordy rhith-wirionedd i gyd ar y gorwel wrth i Brifysgol Glyndwr Wrecsam baratoi ar gyfer blwyddyn academaidd newydd.

Dywedodd yr Athro Maria Hinfelaar, yr Is-Ganghellor, wrth staff yng Nghynhadledd Engage 2017 y brifygsol fod ceisiadau i astudio ar lefel ôl-raddedig hefyd mwy na dyblu yn ystod y 12 mis diwethaf.

Mae dyfodol disglair i'r brifysgol, ychwanegodd, wrth i gynlluniau gael eu rhoi ar waith i drawsnewid ystad y brifysgol o dan ei menter Campws 2025.

Roedd y gynhadledd staff flynyddol sy'n digwydd dros dau ddiwrnod yn cynnwys sgyrsiau, seminarau a gweithdai oedd â'r nod o ddathlu rhagoriaeth mewn addysgu a dysgu cyn y flwyddyn academaidd newydd.

Roedd yr uchafbwyntiau'n cynnwys sgwrs gyweirnod gan Yr Athro Mark Bellis, yn edrych ar effaith ymchwil brifysgol, a Man Dysgu  ‘Twalk’.

Roedd y ‘Twalk’ yn annog staff i Drydar a rhannu syniadau wrth iddyn nhw gael taith o gwmpas y campws, yn edrych ar rai o'r lleoliadau ar gyfer datblygiadau newydd ar gyfer campws.

Meddai'r Athro Hinfelaar: “Mae parthau dysgu cymdeithasol, ystafelloedd hyfforddi a'r labordy rhith-wirionedd i gyd yn rhan o'r cynlluniau Campws 2025. Rydym eisoes yng Ngham Un, gyda gwelliannau gweledol o gwmpas y campws gan gynnwys pwynt cyswllt canolog newydd i fyfyrwyr yn y llyfrgell ac adnewyddu'r holl gyfleusterau arlwyo.

“Mae adeilad Undeb y Myfyrwyr wedi cael ei weddnewid hefyd ac mae wir yn rhywbeth gwerth ei weld. Mae wedi cael ei weddnewid mewn pryd ar gyfer dechrau'r flwyddyn newydd.”

Mae glasfyfyrwyr yn dechrau ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam ddydd Llun 25 Medi ac mae myfyrwyr sy'n dychwelyd yn dod wythnos yn ddiweddarach.

Top