Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Arweinwyr Troseddeg yn dadlennu gradd wedi ei hailwampio yn dilyn llwyddiant cydweithrediad newydd gyda'r heddlu

13 Hydref 2017

Arweinwyd Troseddeg yn dadlennu gradd wedi'i hailwampio

Bydd cwrs TROSEDDEG sy'n cael ei ganmol am ansawdd ei ddysgu'n dadlennu mwy o fodiwlau arloesol a thechnegau mwy blaengar er mwyn sicrhau bod ei fyfyrwyr ar flaen y gad yn y system gyfiawnder.

Mae'r tîm Trosedddeg a Chyfiawnder Troseddol ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam yn dathlu denu'r niferoedd o fyfyrwyr ôl-raddedig uchaf erioed yn dilyn ymgyrch recriwtio gryf dros yr haf.

Arweinydd Rhaglen y BA (Anrh) Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol fod y rhaglen yn tyfu mewn statws, sy'n cael ei ategu gan ei safle fel y gyntaf yng Nghymru o ran Addysgu yn y pwnc hwnnw, yn ôl Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2017.

Mae'r adran yn gweithio ar themâu a phynciau arloesol a fydd yn cadw myfyrwyr ar flaen y gad o ran datblygiadau cyfiawnder troseddol ar ôl ail-ddilysu'r rhaglen yn ddiweddar ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18.

“Fe fydd yna lawer o gyfleoedd newydd i fyfyrwyr sy'n ymuno â ni yn y flwyddyn academaidd nesaf,” meddai Sarah (yn y llun ar y dde).

“Mae ein modiwlau'n defnyddio achosion cyfoes o fywyd cyhoeddus a'r rhai sydd yn y newyddion. Nid yn unig mae'n ffordd ddiddorol o ddysgu, ond gallwn ddilyn datblygiadau a chymhwyso'r senarios hyn o'r byd go-iawn i'w hastudiaethau.

“Mae hyn, ynghyd ag elfen lleoliad gwaith, yn golygu nad yw ein myfyrwyr dim ond yn eistedd yn darllen o werslyfr, maen nhw'n cael profiad a golwg bersonol ar y sector y maen nhw'n bwriadu ymuno ag ef ar ôl iddyn nhw raddio.”

Gan adfyfyrio ar y cynnydd yn nifer y myfyrwyr ôl-raddedig, ychwanegodd arweinydd y rhaglen MA Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol, Dr Caro Gorden: “Rydym wrth ein bodd i ddenu cynifer o fyfyrwyr i ymgymryd â gradd Meistr, sy'n cynnig llwybr un flwyddyn llawn-amser a llwybr rhan-amser dros ddwy flynedd ac sy'n cynnwys ystod o fodiwlau cyfoes megis Ris Terfysgaeth ac Ymlyniad a Throsedd, sy'n cyd-fynd yn agos â materion allweddol yn y sector.”

Mae'r Is-Ganghellor, yr Athro Maria Hinfelaar, wedi annog pob maes pwnc i ganolbwyntio ar gyflogadwyedd, gan sicrhau bod myfyrwyr yn barod i weithio pan fyddant yn gadael Glyndwr Wrecsam a mynd i fyd gwaith.

Nid oes enghraifft well o hyn na'r BA (Anrh) Plismona newydd a gychwynnodd ychydig wythnosau yn ôl.

Meddai Dr Caroline HughesPennaeth Cyswllt yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd: “Hoffwn groesawu'r garfan gyntaf o fyfyriwr ar y BA (Anrh) Plismona a dymuno'n dda iddynt eleni.

“Mae'r radd Plismona yn un o nifer o raglenni newydd cyffrous yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd, ac rydym yn edrych ymlaen at ei gweld yn tyfu.”

Top