GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Datganiadau i'r wasg 2017

Datganiadau i'r wasg 2017

Rhagfyr

Y Brifysgol yn chwarae prif ran yn lansiad cais twf Gogledd Cymru

Tachwedd

 

Hydref

Graddio 2017: Gradd anrhydeddus i'r bardd, awdur ac ymgyrchydd anabledd Nathan Davies

Graddio 2017: Mam i dri o blant yn cyfuno sgiliau mewn troseddeg a gofal plant yn ei gyrfa newydd yn CEM Berwyn

Graddio 2017: Arlunydd Tara Squibb yn brwydro poen cefn cronig i raddio ar ôl ymweliad ar hap i'r brifysgol gyda chyfaill

Graddio 2017: Cannoedd i gasglu graddau ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam

Graddio 2017: Peiriannydd Crossrail, ymgyrchydd hawliau anabledd ac arlunydd o Gymru i dderbyn cymrodoriaethau anrhydeddus

Arweinwyr Troseddeg yn dadlennu gradd wedi ei hailwampio yn dilyn llwyddiant plismona

Yr Athro Ray Sherrif yn ymuno â Phrifysgol Glyndwr Wrecsam fel Pennaeth yr Ysgol ar gyfer Gwyddoniaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg Gynhwysol

Medi

Prifysgol Glyndwr Wrecsam i groesawu hyd at 50 cwmni mawr yn ei ffair yrfaoedd

Dyfodol disglair o'n blaen, medd yr IG wrth staff yng nghynhadledd staff blynyddol  Prifysgol Glyndwr Wrecsam

Awst

Anogir busnesau i fanteisio ar Bartneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth drwy weithio gyda Phrifysgol Glyndwr Wrecsam

ACM 2017: 85% o fyfyrwyr ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam yn fodlon ar yr addysgu

Gwasanaeth arloesol i ddynion a chanddynt faterion iechyd meddwl yn helpu cannoedd yng Ngogledd Cymru

Gorffennaf

Y Brifysgol yn ailwampio MBA Gweithredol i ddiwallu anghenion busnes modern

Cryfhaodd Prifysgol Glyndwr Wrecsam ei safle'n rhif un yng Ngogledd Cymru am gael swyddi i'w myfyrwyr gyda chynydd mewn cyflogadwyedd

Mehefin

Myfyriwr busnes Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn rhoi diogelwch yn gyntaf yn ei swydd hyfforddi gyntaf

Gwobr arian i Brifysgol Glyndwr Wrecsam yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu 

Cyn-filwr yn cychwyn llwybr gyrfaol newydd mewn adeiladu diolch i Brifysgol Glyndwr Wrecsam

Mai 

Arweinwyr busnes yn dod ynghyd ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecam i drafod economi Gogledd Cymru wedi Brexit

Rheolwr cwmni arlliwio ceir yn cefnogi Academi Busnes Gogledd Cymru arloesol

Prifysgol Glyndwr Wrecsam mewn safle uchel ar gyfer addysgu yng nghanllaw Prifysgolion y Guardian 2018 a ryddhawyd yn ddiweddar 

Ebrill

Gwaith £200,000 i wella cyfleusterau arlwyo i ddod â Costa Coffee a Grumpy Mule i Brifysgol Glyndwr Wrecsam yr haf yma 

Mawrth 

Chwefror

Un o gewri gweithgynhyrchu, Kronospan yn ymuno gydag Ysgol Busnes y Brifysgol ar gyfer gradd newydd

Mam i ddau heb Lefelau A yn gwireddu breuddwyd o astudio ar gyfer gradd drwy ymuno â Phrifysgol Glyndwr Wrecsam

Ailddatblygu'r campws a chodiad o ran bodlonrwydd myfyrwyr yn brif dargedau ar gyfer yr Is-Ganghellor yn 2017 

Ionawr

Academi busnes newydd i ddenu goreuon doniau diwydiant ifanc i'r Brifysgol

Dau gwrs newydd i fynd i'r afael â phrinder sgiliau yn y diwydiant awyrennau di-beilot sy'n werth £15 biliwn

Y Brifysgol yw'r gyntaf yng Ngogledd Cymru i ddod yn Bencampwr Amrywiaeth Stonewall

Top