Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
whatuni

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn dathlu dangosiad cryf yn y categori cymorth i fyfyrwyr yng Ngwobrau Dewis y Myfyrwyr WhatUni eleni.

Daeth y sefydliad yn 15fed allan o 125 o sefydliadau addysg uwch yn y DU yn yr adran hon.

Cynhaliwyd y digwyddiad mewn cinio mawreddog yn Llundain a gyflwynwyd gan y bersonoliaeth deledu a'r digrifwr, Jimmy Carr, gyda gwobrau a safleodd yn cael eu pennu drwy adolygiadau gan fyfyrwyr.

Talodd yr Is-Ganghellor, yr Athro Maria Hinfelaar deyrnged i dimau cymorth y brifysgol, yn enwedig y rhai sy'n cynnig cymorth a chyngor i fyfyrwyr anabl, sgiliau astudio, canllawiau ar ffioedd a chyllid, gyrfaoedd ac adrannau allweddol eraill ar draws ei gampysau yn Wrecsam, Llaneurgain a Llundain.

Meddai: "Mae gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam enw da am gymorth i fyfyrwyr o'r radd flaenaf a chynnig i'r rhai sy'n ymuno â ni awyrgylch cyfforddus, cyfeillgar i fyw a dysgu ynddo.

"Mae hynny wedi'i adlewyrchu yn ein perfformiad yn y categori hwn yng Ngwobrau Dewis y Myfyrwyr WhatUni eleni, felly caf i achub y cyfle hwn i ddiolch i bawb sy'n gysylltiedig." 

Top