Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Myfyrwyr y cyfryngau'n ffocysu ar yrfa mewn newyddiaduraeth yn ystod ymweliad â gorsaf radio

19 Chwefror 2016 

radio glyndwr

Myfyrwyr y cyfryngau'n ffocysu ar yrfa mewn darlledu ar y radio yn ystod ymweliad ag un o brif ddarlledwyr y DU.

Cyn Wythnos Gwirfoddoli Myfyrwyr, sy'n cychwyn ddydd Llun, ymwelodd y grŵp o 14 o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam â BBC Radio Merseyside.

Yn ogystal â mynd o gwmpas y stiwdios a gwylio'r cyflwynwyr a'r tîm cynhyrchu wrth eu gwaith, cawson nhw hyfforddiant, awgrymiadau a chynghorion ar sut i ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol a chawsant olwg ar sut mae'r orsaf yn gweithio o ddydd i ddydd.

 chefnogaeth prosiect ADOR – sydd â'r nod o roi cymorth i fyfyrwyr drwy gydol eu gyrfa yn y brifysgol ac wrth iddyn nhw ddechrau gweithio – ac adran yrfaoedd y sefydliad, mynychodd y cyw newyddiadurwyr weithdy yn y cyfryngau.

Ar ôl cael eu hannog gan Janet Jones, Uwch Ddarlithydd mewn Newyddiaduraeth a Chysylltiadau'r Cyfryngau, ysgrifennodd y myfyrwyr Molly Hookings a Freyer Howells flog ar eu profiadau gan esbonio sut y gall gwirfoddoli eich helpu cyrraedd llwybr yr yrfa o'ch dewis.

“Gall cael swydd yn y cyfryngau fod yn anodd, a gall gwaith gwirfoddol fod yn ffordd wych o gael profiad cynnar,” ysgrifennon nhw.

“Nid dim ond drwy cael swyddi di-dâl chwaith — mae'r BBC a sefydliadau mawr eraill ym maes y cyfryngau yn torri i lawr ar y rhain ers blynyddoedd — ond drwy achub ar y cyfle i wirfoddoli yn eich cymuned leol."

"Dywedodd Pauline McAdam, rheolwr cynorthwyol BBC Radio Merseyside, wrthym na fuasai byth wedi cael gyrfa radio oni bai am y profiad byd go-iawn a gafodd yn wirfoddolwr.”

Ewch i weld y blog yma: bit.ly/1POJn0w

Mwy yma ar Wythnos Wirfoddoli Myfyrwyr: https://www.studentvolunteeringweek.org/

 

Top