Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Y Brifysgol i gytuno ar ddêl newydd gyda CP Wrecsam dros ddyfodol y Cae Ras

8 Mawrth 2016

 

racecourseglyndwr

Bydd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam gytuno ar ddêl newydd gyda CPD Wrecsam dros ddyfodol stadiwm Cae Ras y Brifysgol.

Mae'r Brifysgol - a brynwyd y tirnod yn 2011, gan ei arbed rhag difodiant posibl - yn rhoi rheolaeth weithredol y stadiwm i'r clwb pêl-droed fel rhan o gytundeb prydles 99 mlynedd.

Dywedodd yr Athro Graham Upton, Is-Ganghellor Dros Dro Prifysgol Glyndŵr Wrecsam: "Mae'r Brifysgol a CPD Wrecsam wedi mwynhau perthynas agos am nifer o flynyddoedd ac roedd y ddau sefydliad yn teimlo bod yr amser yn iawn i’r clwb adennill rheolaeth weithredol y stadiwm.

"Prifysgol Glyndŵr Wrecsam fydd y rhydd-ddeiliaid o hyd, ond bydd CPD Wrecsam yn awr yn gallu manteisio ar gyfleoedd cynadledda, arlwyo a digwyddiadau, yn ogystal â bod yn gyfrifol am gynnal a chadw'r cae.

"Fel prifysgol yng nghalon y gymuned rydym am weld CPD Wrecsam yn ffynnu a thyfu, ar ac oddi ar y cae. Bydd hyn yn rhoi cyfle iddynt wneud hynny, gan eu bod hwy eu hunain yn edrych ymlaen gyda mwy o sicrwydd ac yn ddiweddar cyhoeddwyd bod y clwb mewn sefyllfa ariannol iachach.

"Prynodd y Brifysgol y stadiwm yn 2011 ar adeg pan oedd ei ddyfodol yn ansicr, gan wybod ei bwysigrwydd i bobl gogledd ddwyrain Cymru a thu hwnt.

"Byddwn yn parhau i weithio ochr-yn-ochr er lles y dref, o safbwynt chwaraeon, academaidd a chymdeithasol, ac yn dymuno pob lwc i CPD Wrecsam gyda gweddill y tymor."

Ychwanegodd Gavin Jones, o Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam: "Ar ôl gweithdroad ariannol llwyddiannus y clwb pêl-droed, teimlai bwrdd Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam fod yn amser iawn i ailennill y stadiwm ar brydles 99 mlynedd yn amodol ar gymeradwyaeth ei aelodau.

"Mae hyn yn gam arall i sicrhau bod y clwb a'i gartref hanesyddol yn nwylo ei gefnogwyr am genedlaethau i ddod.

"Bydd y cytundeb yn amodol ar gymeradwyaeth aelodau YCW ac mae hysbysiad ffurfiol o Gyfarfod Cyffredinol Arbennig (CCA) yn cael ei baratoi ar hyn o bryd.

Mae'r CCA yn cael ei gynnal yn ystod yr wythnos ar ôl y Pasg i gymeradwyo'r trosglwyddo. Dyma bennod gyffrous arall yn ein hanes. Dere ‘mlaen y Dref! "

Top