Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Myfyrwyr yn cael gwers mewn gwleidyddiaeth a'r gyfraith o dîm allgymorth y senedd

26 Chwefror 2016 

Parliament

Cafodd myfyrwyr a phlant ysgol wers ar sut mae Senedd yn gweithio a sut mae cyfreithiau'n cael eu gwneud ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Siaradodd Liz Price, Uwch Swyddog Allgymorth ac Ymgysylltu Cymunedol Cymru Dau Dŷ'r Senedd â grŵp o fyfyrwyr o radd Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol  TChT) y brifysgol am lo mân bywyd yn San Steffan.

Ymunodd disgyblion o Ysgol Uwchradd Castell Alun Yr Hôb yn y digwyddiad a dywedodd Rheolwr Dysgu Dyniaethau'r ysgol, David Goodchild fod y digwyddiad wedi eu helpu i ddatblygu eu dealltwriaeth o wleidyddiaeth a rôl y llywodraeth.

“Roedd yn sicr o fudd i'r myfyrwyr; roedd yn eu helpu i ddatblygu ymhellach eudealltwriaeth o swyddogaeth Senedd a sut y mae'n effeithio ar eu bywydau,” meddai David.

“Roedden nhw'n gwerthfawrogi'n benodol y cyfle i feddwl am sut y gallant ddylanwadu ar ASau a'u lobïo i ysgogi newid. Roedd sawl un ohonyn nhw wedi dweud ei fod wedi gwneud iddyn nhw ystyried gyrfa mewn gwleidyddiaeth.”

Cytunodd Kane Peters, sy'n astudio gwleidyddiaeth Lefel-A yng Nghastell Alun, ei fod yn  “sesiwn diddordol a llawn gwybodaeth” a oedd yn gwella eu dealltwriaeth o sut mae Senedd yn gweithio, ac ychwanegodd Vale Watterson, sy'n fyfyriwr TChT ym Mhrifysgol Glyndŵr, Wrecsam ei fod yn “addysgiadol a difyr”.

Roedd darlithydd Dr Caroline Hughes a swyddog profiad gwaith Lucy Jones wedi rhoi gwahoddiad i Liz i'r sefydliad i gyflwyno dau sesiwn drwy'r prosiect ADOR a ariennir gan y Loteri; yr un cyntaf ar chwalu chwedlau am Senedd y DU, drwy edrych ar sut y mae'n gweithio a'r swyddogaeth y mae'n ei darparu. Roedd yr ail yn edrych ar sut y mae cyfreithiau'n cael eu gwneud a sut y mae cyfiawnder troseddol yn berthnasol i'r Senedd.

Cynhaliwyd trafodaethau hefyd am y gwaith o adeiladu  ‘carchar mawr’ yn Wrecsam sydd ar fin digwydd ac a fydd yn cyflogi hyd at 1,000 o bobl.

Diolchodd Dr Hughes i Liz am fynychu, ac meddai: “Roedd cael y myfyrwyr Lefel A i ymuno â ni'n cryfhau effaith ein sesiwn allgymorth Seneddol.

“Mae siaradwyr fel Liz yn cyfrannu'n fawr i'n cwricwlwm cyfiawnder troseddol drwy ddangos sut y mae'r Senedd yn gysylltiedig â chreu cyfreithiau yn y DU.”

Ychwanegodd Liz: “Roedd gennym gwestiynau hynod ddiddorol a defnyddion ni gwis ac elfennau rhyngweithiol eraill i gael i bawb feddwl am sut y mae Senedd y DU yn berthnasol iddyn nhw.

“Mae hi mor bwysig i fod yn ymwybodol o beth sy'n digwydd yn ein Senedd, a'r gwahaniaeth rhwng Senedd a llywodraeth - gan ei fod yn effeithio ar ein bywydau bob dydd – ac mae'n sefydliad sy'n dibynnu ar bobl yn cymryd rhan i wneud iddo weithio.”

I gael gwybod mwy am Droseddeg a Chyfiawnder Troseddol ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, ewch i www.glyndwr.ac.uk

Top