Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Dewch i weld sut i gyflawni'ch potensial yn niwrnod agored Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Newspicture

Bydd cannoedd o ymwelwyr i ddiwrnod agored nesaf Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cael eu croesawu gan wedd newydd, lleoliad newydd a chyrsiau newydd.

Mae'r brifysgol yn cynnal y digwyddiad yn y ganolfan chwaraeon ar y prif gampws am y tro cyntaf Ddydd Sadwrn 5 Mawrth.

Bydd darpar fyfyrwyr hefyd yn cael cipolwg ar yr arweinlyfr i raddau a chyrsiau israddedig sydd newyddl ei ailwampio, ac sydd yn gryno ac yn wahanol iawn i'r prosbectysau traddodiadol a welir yn y sector addysg uwch.

Yn cael ei gynnal cyn i'r Is-Ganghellor newydd, Dr Maria Hinfelaar, - sy'n dechrau ar ei chyfnod yn y swydd ym mis Ebrill gyrraedd, bydd y diwrnod agored yn cynnwys cyfres o ddarlithoedd a gweithdai arloesol gyda chynrychiolwyr o'r Ysgolion Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd; Y Cyfryngau, Celf a Dylunio; Peirianneg, Cyfrifiadureg a Gwyddoniaeth Gymhwysol, ac Ysgol Busnes Gogledd Cymru.

Bydd teithiau campws yn digwydd drwy gydol y dydd;bydd y robotiaid Sheldon a Baxter yn ymddangos, bydd gweithgareddau a sgyrsiau un-i-un ar gyllid, cymorth anabledd a lles i fyfyrwyr, arddangosiadau o dechnoleg Oculus Hollt, senarios trawiadol yn y gromen dysgu trochol a llawer, llawer mwy.

Meddai Cyfarwyddwr Cyswllt Cyfathrebu, Recriwtio a Marchnata Prifysgol Glyndŵr, Saffron Grover: “Mae ein diwrnodau agored wastad yn boblogaidd ond rydym yn awyddus i fynd â nhw i'r lefel nesaf fel eu bod nhw'n gweddu i'r ymagwedd newydd rydyn ni'n ei mabwysiadu parthed recriwtio, a sicrhau bod darpar fyfyrwyr yn cael hyd yn oed mwy oddi wrthym tra eu bod ar y campws, yn ogystal â pharhau â'r berthynas honno pan fyddant yn dechrau ar eu hastudiaethau yma.

“Mae gan y brifysgol lawer o gryfderau, yn enwedig o ran dod â phobl ynghyd, bod ynghanol gogledd-ddwyrain Cymru a rhoi'r cyfle i'r bobl hynny na fyddant o bosibl wedi cael y cyfle i astudio ar lefel addysg uwch i wneud hynny.

“Mae ysbryd cymunedol yn agos iawn at ein calon; pan fyddwch yn dod i Glyndŵr Wrecsam nid dim ond wyneb yn y dorf ydych chi, ac mae hynny'n rhywbeth yr ydym am ei gyfleu yn ein dyddiau agored a thrwy ein hymgyrchoedd newydd.”

Bydd y diwrnod agored hefyd yn cynnwys sgyrsiau pwnc-benodol ar y prif gampws gan ddarlithwyr o Waith Ieuenctid a Chymuned, Therapi Galwedigaethol,Astudiaethau Addysg, Plentyndod a'r Teulu, a Dylunio Peirianneg Awyrennol, sgwrs am fusnes gan Alice Murray o Giggles and Games a Chyflwyniad i gyrsiau Gwyddoniaeth a'r Amgylchedd.

Mae cludiant ar fws ar gael am ddim o Ellesmere Port, Y Rhyl, Croesoswallt a Glannau Dyfrdwy i unrhyw un sy'n cofrestru i fynychu, a bydd Ysgol Celf a Dylunio Gogledd Cymru (NWSAD) ar Stryt y Rhaglaw yn ferw o weithgaredd unwaith eto, gyda gweithdai a chyflwyniadau ar Gyfathrebu Dylunio a Chelfyddyd Gain a Chelfyddyd Gymhwysol, megis cerameg a gemwaith

Ar yr un pryd, bydd campws Llaneurgain y brifysgol yn cynnal digwyddiad pwnc-benodol sy'n tynnu sylw at gyrsiau'n cynnwys Astudiaethau Anifeiliaid, Gwyddor Ceffylau, Bywyd Gwyllt a Daearyddiaeth, Ecoleg a Bioamrywiaeth.

Ar y diwrnod, gall ymwelwyr hefyd fynd i gyfleusterau megis y Ganolfan ar gyfer y Diwydiannau Creadigol, Techniquest, Clwb y Canmlwyddiant, Ystafell Drosedd, stiwdios recordio, efelychydd hedfan, Neuadd William Aston a labordai ceir rasio.

Ychwanegodd Saffron: “Gyda ni, gallwch wireddu eich potensial ac mae'r pwyslais ar y myfyriwr unigol a'i daith. Wrth i'r brifysgol dyfu, felly hefyd ein huchelgais, ond ni fyddwn byth yn colli golwg ar ein gwerthoedd craidd a phwysigrwydd yr ardal leol a'n lpartneriaethau hir-barhaol i ddyfodol y brifysgol.”

Mae'r diwrnod agored yn rhedeg o 10am hyd 2pm. Am fwy o wybodaeth am y bysus am ddim ac i gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, ewch i http://www.glyndwr.ac.uk

Methu bod yn bresennol? Gallwch archebu taith campws ar unrhyw adeg o'r flwyddyn neu fynd i'r wefan i gael gwybod mwy am y nifer o gyrsiau a graddau amrywiol ac arloesol sy'n cael eu cynnig. Fel arall, ffoniwch  01978 293439, anfonwch e-bost enquiries@glyndwr.ac.uk neu dilynwch ni ar  Twitter @glyndwruni.

Top