Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Cyfrinachau'r meddwl dynol yn cael eu harchwilio mewn arddangosfa mewydd yn Oriel Sycharth

12 Chwefror 2016

Moving minds

Nid yw cyfrinachau y meddwl dynol erioed wedi cael eu harchwilio fel y cânt eu harchwilio pan ddaw artistiaid o bedwar ban byd ynghynd am sioe gyffrous newydd ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Cynhelir Meddyliau Symudol yn Oriel Sycharth yn y brifysgol ac mae'r sioe yn gofyn cwestiynau sydd wedi swyno meddylwyr am genedlaethau: beth yw'r meddwl, o beth y'i gwneir, a beth yw ei berthynas â'r corff a'r byd? 

Yn y sioe daw syniadau arloesol o faes athroniaeth, cyfrifiadura a niwrowyddoniaeth ynghyd, ochr yn ochr â llu o weithiau celf, gweithgareddau a pherfformiadau.

Bydd dros 25 o artistiaid o bedwar ban byd yn ymddangos yn y sioe, gan gynnwys Sophie McKeand, enillydd gwobr ‘Out Spoken’ 2015 am Arloesedd mewn Barddoniaeth, y cyfansoddwr a'r artist sain o'r Eidal, Julian Scordato, a localStyle, sydd â bri rhyngwladol ac y bydd eu ffilm fer Naming Things yn cael ei pherfformio gyntaf yn y DU.

Meddai curadur yr arddangosfa Mike Corcoran: "Rydym wrth ein boddau bod artistiaid rhyngwladol mor flaenllaw yn dod i Ogledd Cymru. Mae'r meddwl yn hudo meddylwyr ers canrifoedd, ac mae'n dal i swyno gwyddonwyr, athronwyr a phawb yn y canol hyd heddiw.

“Gyda Meddyliau Symudol, rydym yn gobeithio dod â'r pwnc yn fyw mewn ffyrdd newydd a chreadigol. Dylai pob ymwelydd i'r arddangosfa adael gan adfyfyrio ar ei feddwl ei hunan, sut y mae'n gweithio,  a sut y mae'n cymryd ei le yn y byd - allwn hi ddim aros.”

Mae Meddyliau Symudol yn agor yn swyddogol i'r cyhoedd mewn lansiad o 6pm-8pm ddydd Iau 18 Chwefror, gyda noson yn cynnwys perfformiadau gan DATAMOSH a Lord Black Art.

Mae'r sioe wedyn yn agored i'r cyhoedd, yn rhad ac am newid, yn ystod yr wythnos rhwng 9am tan 4.30pm o'r diwrnod canlynol (Dydd Gwener) tan 15 Ebrill, gyda gweithgareddau yn cael eu trefnu i ddigwydd drwy gydol y cyfnod.

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am yr arddangosfa, ewch i http://www.glyndwr.ac.uk/orielsycharthgallery neu ymunwch â'r sgwrs ar Twitter yn @Moving_Minds_.

Top