Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Arbenigwr rhyngwladol mewn cyfansoddion fferyllol i roi sgwrs am ddim ar ddatblygiad cyffuriau'n fyd-eang

27 Chwefror 2016

getzglyndwr

Bydd arbenigwr rhyngwladol mewn treialon clinigol a fferyllol yn rhoi sgwrs rhad ac am ddim ar ddatblygu cyffuriau byd-eang ym Mhrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam.

Bydd Yr Athro Ken Getz, cyfarwyddwr Rhaglenni Ymchwil a Noddir ym Mhrifysgol Tufts yn Boston, yn dod i fwyty 1887 ar y prif gampws o 8.30am ar Dydd Mercher 9 Mawrth.

Mae'r Athro Getz yn arbenigwr ar ymchwil a datblygu ac ymarferion a thueddiadau rheoli treiau clinigol, y tirwedd safle ymchwil byd-eang, rheoli safleoedd a recriwtio cleifion a'r farchnad fyd-eang ar gyfer allanoli swyddogaethau ymchwil clinigol a gydnabyddir yn rhyngwladol.

Mae ei astudiaethau ymchwil ar gymhlethdod dylunio protocolau ac effeithlonrwydd ymchwil glinigol ac effeithiolrwydd, a gynhaliwyd yn ystod y ddau ddegawd diwethaf, yn cael eu hystyried gan lawer yn y diwydiant gwyddorau bywyd sy'n seiliedig ar ymchwil i fod yn waith arloesol.

Ers mwy na 20 mlynedd mae ei astudiaethau gwreiddiol yn meincnodi arferion rheoli ymchwil a datblygu, defnyddio gwasanaethau ac adnoddau rhyngwladol a tirwedd safleodd ymchwiliol wedi cyfranu at ddealltwriaeth ar draws y sector o’r marchnadoedd a’r gwelliannau hanfodol hyn mewn strategaeth a gweithredu rheolaeth.

Mae Dr Edna Astbury-Ward, sy’n uwch ddarlithydd ac ymchwilydd yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd, yn adnabod yr Athro Getz am nifer o flynyddoedd ac yn dweud ei fod yn gamp bod y sefydliad wedi cael iddo ddod yma.

Meddai:“Mae Ken yn un o’r enwau uchaf ei barch yn ei faes, rydym yn falch iawn y bydd yn ymuno â ni ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam. Rwy’n sicr y bydd y drafodaeth yn hynod o ddiddorol.”

Ychwanegodd yr Athro Getz: "Rydw i'n edrych ymlaen at ryngweithio â chymuned Prifysgol Glyndŵr Wrecsam a thrafod yr amgylchedd datblygu cyffuriau byd-eang.

"Bydd y gyfadran, y myfyrwyr a'r gymuned ehangach i gyd yn cael cyfle i archwilio cwestiynau a materion allweddol yn y gweithdy trafodaeth agored hwn."

Bydd yr Athro Mike Rubinstein, cadeirydd a sylfaenydd Quay Pharma yn ymuno â’r Athro Getz.

Mae'r Athro Rubinstein, sy’n beiriannydd cemegol a fferyllydd gyda dros 30 mlynedd o brofiad ym maes dylunio, datblygu a gwneud dogniadau ffurf soled, yn cynnal y digwyddiad dros frecwast, sy'n edrych ar bynciau gan cynnwys y prif wahaniaeth rhwng y DU a'r Unol Daleithiau o ran datblygu cyffuriau, pa ddulliau newydd sy’n cael eu defnyddio i recriwtio a chadw gwirfoddolwyr, a sut y gall ymchwilwyr ysbyty ddiwallu anghenion noddwyr yn well.

Mae’r sgwrs am ddim yn dechrau am 9am. Cofrestru 8.30am. I gael gwybodaeth ac i gadarnhau eich presenoldeb, ewch i bit.ly/1ozpjcD 

NODIADAU:

Kenneth A. Getz yw cadeirydd CISCRP – sefydliad nid am elw a sefydlodd er mwyn addysgu a chodi ymwybyddiaeth y cyhoedd a chleifion o’r fenter ymchwil clinigol. Ef hefyd yw Cyfarwyddwr Ymchwil a Noddir ac yn athro cysylltiol yng Nghanolfan Tufts ar gyfer Datblygu ac Astudio Cyffuriau, Ysgol Feddygaeth Prifysgol Tufts lle mae'n cynnal rhaglenni ymchwil ar strategaethau a thactegau rheoli datblygu cyffuriau, prynu a defnyddio adnoddau allanol, safle ymchwiliol byd-eang ac arferion  a pholisïau recriwtio cleifion.  Ken hefyd yw sylfaenydd a pherchennog CenterWatch, cyhoeddwr blaenllaw yn y diwydiant treialon clinigol a pherchennog ac aelod bwrdd y Metrics Champion Consortium, LLC.

Mike Rubinstein yw Cadeirydd a sylfaenydd Quay Pharma yng Nglannau Dyfrdwy, Sir y Fflint. Yn beiriannydd cemegol a fferyllydd gyda statws Person Cymwys (QP), mae ganddo dros 30 mlynedd o brofiad mewn gweithgynhyrchu, datblygu a dylunio ffurfiau dognu solet. Cyn sefydlu Quay Pharma, roedd yn Athro Technoleg Fferyllol a Chyfarwyddwr yr Ysgol Fferylliaeth a Chemeg ym Mhrifysgol John Moores Lerpwl.

Top