Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Myfyrwyr yn ymuno â rhaglen ddiwydiant Ffrengig yn dilyn buddugoliaeth mewn cystadleuaeth

6 Mai 2016

extremeglyndwr

Bydd myfyrwyr hirben yn cael amser braf yn Ne Ffrainc ar gwrs entrepreneuriaeth eithafol ar ôl ennill cystadleuaeth fusnes.

Derbyniodd Scott Caveney a Selina Ellis, sy'n dod o Wrecsam, y wobr ar ôl ysgrifennu traethodau ar y pwnc ar gyfer Ysgol Busnes Gogledd Cymru (YBGC).

Bydd y ddau ohonyn nhw, sy'n astudio BA (Anrh) Busnes, yn teithio yn awr i Nice ar gyfer y rhaglen dair-wythnos gydag Academi Arloesi Ewrop, cynllun haf entrepreneuriaeth mwyaf y byd.

Mae'r gystadleuaeth yn un o nifer o ysgogiadau sydd ar gael i fyfyrwyr sy'n ymuno â'r Ysgol - sy'n rhan o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam - ac mae Scott a Selina yn falch iawn i gael cymryd rhan ynddi.

Meddai Scott: “Mae'r ddau ohonom yn edrych ymlaen at fynychu'r cwrs a chynrychioli'r Brifysgol ac Ysgol Busnes Gogledd Cymru.

“Bu'n rhaid i ni ysgrifennu traethawd o 1,000 o eiriau ar pam y dylem gael ein dewis ar gyfer y rhaglen, felly rydym yn hynod falch o fod wedi cael ein dewis i fynd.”

Ychwanegodd Selina: “Cyfle unwaith mewn oes yw hwn, felly ni allwn aros i fynd yno.

“Bydd yn waith caled hefyd, ni fyddwn ond yn eistedd ar y traeth, ac rwy'n siwr y bydd yn bleserus iawn ac yn addysgiadol, ac yn ein helpu gyda'n hastudiaethau yn y dyfodol.”

Mae'r rhaglen wedi ei dylanwadu'n gryf gan raglenni cyflymu cychwyn busnes o fri o Ddyffryn Silicon ac mae'n cynnwys enwau brand enfawr, gan gynnwys Google ac Apple.

Bydd Scott a Selina yn ymuno â myfyrwyr o bob cwr o'r byd, gan gynnwys Princeton yn yr Unol Daleithiau a Phrifysgol Tokyo, a rhoddir 'mewnwelediad dwfn' iddynt i fyd cychwyn busnes go-iawn.

Bydd cyfranogwyr hefyd yn cael profiad gwerthfawr drwy gydweithio gyda phobl o bedwar ban byd cyn gadael gyda sgiliau newydd a chanfyddiad cliriach o fyd busnes.

Llongyfarchodd yr Athro Chris Jones, Pennaeth YBGC, y ddau a dywedodd y bydd y gystadleuaeth yn ôl hyd yn oed yn fwy ac yn well y flwyddyn nesaf.

“Rydym yn bwriadu agor hyn i hyd yn oed fwy o fyfyrwyr o 2016/17 ymlaen,” meddai'r Athro Jones.

“Mae hon yn wobr anhygoel a bydd yn rhoi dealltwriaeth ragorol i Scott a Selina o wahanol agweddau o fusnes ac entrepreneuriaeth.

“Mae pawb yn Ysgol Busnes Gogledd Cymru yn dymuno pob lwc iddynt; rydym yn gobeithio eu bod yn cael amser gwych yno ac y bydd myfyrwyr eraill, yn enwedig darpar fyfyrwyr, yn cymryd sylw o'r cyfleoedd hyn ac yn ymuno â ni yma yn Wrecsam.”

Am fwy o wybodaeth am raddau Busnes a chyrsiau ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, ewch i www.glyndwr.ac.uk/cy neu anfonwch e-bost i nwbs@glyndwr.ac.uk. Dilynwch Dilynwch Ysgol Busnes Gogledd Cymru ar  Twitter @NWBSglyndwr

Top