Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Myfyrwyr yn lansio cylchgrawn ar-lein newydd

4 Mawrth 2016

Egwyl

Bydd myfyrwyr yn arloesi drwy lansio cylchgrawn ar-lein newydd.

Bydd y grŵp o Ysgol y Cyfryngau, Celf a Dylunio Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, yn lansio Egwyl yr wythnos hon i gyd-fyfyrwyr yn y sefydliad Cymreig.

Yn llawn newyddion, barn, ryseitiau, adolygiadau cerddoriaeth a ffilm ac erthyglau ar bopeth o gelf a diwylliant i iechyd a ffordd o fyw, mae'r tîm yn hyderus eu bod yn creu gwefan berthnasol a beiddgar a fydd yn gweithredu fel siop un stop ar gyfer darllenwyr.

Mae'r golygydd Sophie Francis yn dweud bod y penderfyniad i’w ryddhau fel llwyfan ar-lein yn unig yn adlewyrchu diddordebau cynulleidfa iau tra'n cynnal blas golygyddol i gynnal diddordeb pobl.

"Rydym yn credu bod rhywbeth at ddant pawb, yn enwedig y myfyrwyr yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam," meddai Sophie.

"Mae gennym grŵp mawr o olygyddion a chyfranwyr ond os yw mwy o bobl eisiau cysylltu â ni a darparu deunydd ar gyfer Egwyl yna byddem yn gwerthfawrogi ac yn croesawu hynny - gorau po fwyaf.

"Mae'n ddyddiau cynnar ond rydym yn hapus gyda sut y mae'n siapio a hoffem i fyfyrwyr roi adborth inni ar yr hyn sy'n gweithio a'r hyn nad yw'n taro deuddeg fel y gallwn wella'r wefan wrth i ni symud ymlaen."

Yn ogystal ag erthyglau a barn bydd blogiau, vlogiau ac awgrymiadau ar ysgrifennu creadigol, ffotograffiaeth, fideo a sain.

Mae yna hefyd ganllawiau i beth sy'n digwydd yn y brifysgol ac yn ardal Wrecsam, delio â materion LHDT, adroddiadau chwaraeon a gêmau a llawer mwy.

"Rydym yn gobeithio y bydd y wefan yn tyfu ac yn tyfu felly pan fyddwn ni’n graddio bydd y grŵp nesaf o fyfyrwyr cyfryngau yn cymryd perchnogaeth ohono ac yn helpu i greu etifeddiaeth," meddai Sophie.

"Mae'r myfyrwyr yn haeddu llwyfan y gallant ei ddefnyddio i ddweud eu dweud, cyfrannu darnau o waith newydd a chyffrous a darllen mwy am beth mae pobl eraill eu hoedran yn ei ddweud ac yn ei wneud, yn ogystal â'r llefydd gorau i fynd iddyn nhw i mewn ac o gwmpas yr ardal leol. "

Ychwanegodd: “Mae gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam ysbryd cymunedol gwych ac mae'n enwog am ei ffocws ar fyfyrwyr; mae hyn yn ffordd arall o roi rhwydwaith cefnogi iddyn nhw – allwn ni ddim aros i gychwyn.”

Ewch i www.egwyl.com

Top