Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Myfyrwraig hael yn cyfrannu wyau siocled i gartref gofal a ward plant lleol

Easter

Gwnaeth un o fyfyrwyr WYlaidd Prifysgol Glynd┼Ár Wrecsam gyfrannu mwy na 50 o wyau Pasg.

Lansiodd un o fyfyrwyr y cwrs Busnes Louise Handley, sy'n 31 oed, apêl am wyau Pasg er mwyn eu rhoi i Gartref Gofal Neuadd Brychdwn a Ward y Plant Ysbyty Maelor Wrecsam ebyn Dydd Gwener y Groglith.

Meddai: "Roedd y preswylwyr yn y cartref yn dwlu arnyn nhw. Aethon ni â nhw o gwmpas gan eu rhoi nhw i bob preswylydd ac roedd gweld eu hwynebau yn wych.

"Roedden nhw i gyd mor hapus. Dywedodd rhai hyd yn oed nad oedden nhw wedi cael wy Pasg ers blynyddoedd.

"Roeddwn i’n helpu i drefnu cinio Nadolig i drigolion Neuadd Brychdwn yn y brifysgol llynedd felly roeddwn i eisiau eu helpu adeg y Pasg hefyd. Roeddwn i eisiau rhoi pleser i'r preswylwyr.

Yn wreiddiol roedd Louise yn casglu'r wyau ar gyfer Neuadd Brychdwn yn unig, ond ar ôl casglu cyfanswm o 54 wy, gan ragori ar ei tharged o 38, penderfynodd hi roi'r gweddill i Ward y Plant yn Ysbyty Maelor Wrecsam.

Meddai: “Ar ôl wythnos gyntaf yr apêl roeddwn i'n meddwl ein bod yn mynd i gael anawsterau casglu, ond cawson ni lawer iawn o wyau Pasg dros ddyddiau olaf yr apêl, felly ffoniais Maelor Wrecsam i ofyn a gawn ni rhai ar gyfer y plant yno.

"Roedden nhw'n ddiolchgar iawn pan aethon ni â nhw yno ac mae’n nhw’n mynd i’w dosbarthu dros y penwythnos, ynghyd â'r wyau eraill y maent wedi eu derbyn.

"Roeddwn i am roi rhywbeth yn ôl i'r gymuned ac rydym wedi cael derbyniad gwych ar gyfer yr apêl sy'n braf iawn."

“I wanted to give something back to the community and we have had such a great reception for the appeal which is nice.”

Myfyrwyr a staff roddodd yr wyau a chyfrannodd perchnogion Pentref Wrecsam, lle mae Louise'n byw, 18 wy siocled.

Cafodd Louise amser da'n mynd â'r wyau i'r preswylwyr a ward yr ysbyty, gyda'i ffrind Lady Lyn, 23 oed sy'n fyfyrwraig gofal cymdeithasol.

Meddai Hayley Jones, cydlynydd gweithgareddau yng Nghartref Gofal Neuadd Brychdwn: "Ddwedon ni ddim wrth y trigolion bod Louise yn dod gyda'r wyau felly roedd yn syrpreis mawr iddyn nhw, roeddent yn syn iawn. Dydyn nhw erioed wedi cael rhoddion fel hyn o'r tu allan i'r cartref gofal.

“Helpodd Louise drefnu cinio hyfryd ar gyfer y preswylwyr yn y brifysgol amser Nadolig a chawson ni wylio'r pantomeim hefyd. 

Mae hi'n dda iawn ac yn ferch garedig iawn. "

Mae Louise eisoes yn gobeithio helpu Neuadd Brychdwn eto y Nadolig hwn.

Top