Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Mae ysgol celfyddydau a'r cyfryngau orau Cymru'n llunio gweledigaeth ddisglair i'r dyfodol

28 Mehefin 2016

Creativearts

Mae'r ysgol celfyddydau a'r cyfryngau orau yng Nghymru yn llunio cynlluniau am ddyfodol sydd hyd yn oed yn fwy disglair.

Cafodd Ysgol y Celfyddydau Creadigol ym Mhrifysgol Glynd┼Ár Wrecsam ei henwi'n 12fed yn y DU a'r orau yng Nghymru yng Nghanllaw Prifysgolion y Guardian yn ddiweddar Guardian yn dilyn blwyddyn lwyddiannus a oedd yn cynnwys dyfodiad pennaeth newydd, yr Athro Alec Shepley.

Daeth cynnydd 31-lle yr adran yn ystod y cyfnod llwyddiannus oedd yn cynnwys y Sioe Radd Ddiwedd Blwyddyn ac enwebiadau gwobrau o fri ar gyfer y myfyrwyr a'r darlithwyr.

Diolchodd yr Athro Shepley (llun ar y dde) i'w dîm am eu hymdrechion, ond dywedodd bod y ffocws yn awr ar wella ymhellach boddhad myfyrwyr, rhagoriaeth academaidd ac enw da ymchwil yr ysgol arobryn.

"Mae Ysgol y Celfyddydau Creadigol ym Mhrifysgol Glyndwr yn Wrecsam yn gymuned fywiog a chreadigol ar gyfer staff a myfyrwyr fel ei gilydd," meddai.

"Mae gennym gysylltiadau rhyngwladol a phroffesiynol cryf ac mae ein myfyrwyr yn arbrofi a datblygu eu doniau creadigol boed hynny mewn celf, dylunio, y dyniaethau, y cyfryngau creadigol, celfyddydau perfformio neu'r gair ysgrifenedig."

Felly, beth arweiniodd at gynnydd mor sylweddol yn safleoedd tabl cynghrair yr Ysgol? Mae'r cynnydd o 43eg i 12fed oherwydd nifer o ffactorau cadarnhaol, gyda 91% o fyfyrwyr yn fodlon gyda safonau addysgu.

"Yr hyn sydd gennym yma yw amgylchedd cefnogol ac ysbrydoledig lle mae myfyrwyr yn ffynnu a thyfu yn academaidd ac yn greadigol," meddai'r Athro Shepley.

"Mae pob un o'n staff yn ymchwil-weithredol ac mae llawer yn ymarferwyr creadigol blaenllaw sy'n cael eu cydnabod yn rhyngwladol - dyna beth sy'n apelio at ymgeiswyr a pham mae cymaint o'n graddedigion yn mynd ymlaen i yrfaoedd llwyddiannus yn y diwydiannau creadigol."

Ychwanegodd: "Mae'r sector yn elfen bwysig iawn o economi'r DU ac mae ein staff a'n myfyrwyr yn gwneud cyfraniad pwysig i'r llwyddiant economaidd hwnnw - yn ariannol ac o ran manteision cymdeithasol a diwylliannol.

“Harddwch a llawenydd yr hyn yr ydym yn ei wneud yma yw'r ffaith ein bod ni'n gwybod na all gwir greadigrwydd gael ei ragweld ac mae myfyrwyr yn datblygu eu gwaith trwy sgwrsio gyda staff ac nid trwy fformiwla a bennwyd ymlaen llaw.

"Dyna beth wnaeth Wrecsam fy newis gyrchfan, a pham mai Wrecsam yw dewis cymaint o bobl eraill - yn syml mae yna gymaint o botensial creadigol yma."

Ymhlith y cyn-fyfyrwyr i ffynnu yn ystod y misoedd diwethaf y mae Ivana Milchanska - a oedd ymhlith 16 o bobl yn y rownd derfynol i gystadlu yn 'Ffotograffydd Amatur y Flwyddyn' The Irish Times - a Steve Caldwell, a enillodd Wobr Samuel Bath Ltd yn Arddangosfa Gwobrwyo Portread RBSA yn Birmingham cyn cael ei ddewis i arddangos ei waith yn y digwyddiad Gwobrau Portreadu BP am yr ail flwyddyn yn olynol.

Mae'r Ysgol hefyd yn dathlu llwyddiant Dan Berry, arweinydd rhaglen Darlunio, Nofelau Graffig a Chyhoeddiadau Plant sydd wedi, ar y cyd â'r myfyriwr Max Sarin, wedi cael ei enwebu am Wobr Eisner am ei rôl fel golygudd a chyfrannwr yn nghategori Antholeg Orau am 24 by 7.

Cyrhaeddodd myfyrwraig Celf Gymhwyol, Sophie Johnson, y penawdau hefyd yr wythnos diwethaf pan gafodd y wobr gyntaf am y Crefftwaith Gorau ar gyfer ei dyluniad chwarae rôl mewn gwisgoedd yn Comic Con Cymru, tra enillodd Tuisku Hiltunen, un o fyfyrwyr Dylunio'r ail flwyddyn, yr wobr gyntaf mewn cystadleuaeth uchel ei pharch Oxford Press.

Top