Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Y Brifysgol i fod yn gartref i dynnu'r enwau ar gyfer trydedd rownd Cwpan Her mawreddog rygbi'r gynghrair

12 Chwefror 2016

challenge glyndwr

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam i gynnal digwyddiad tynnu'r enwau ar gyfer trydedd rownd Cwpan Her mawreddog rygbi'r gynghrair.

Bydd enillydd Tlws Lance Todd Lee Briers a chyn hyfforddwr Leigh Centurions Paul Rowley yn cynnal tynnu'r enwau ar gyfer trydedd rownd Cwpan Her 2016 Ladbrokes ddydd Mawrth o 7pm yng Nghlwb y Canmlwyddiant yn Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr.

Mae Briers, un o hoff chwaraewyr cefnogwyr Warrington Wolves a chyn chwaraewr rhyngwladol dros Gymru wedi ennill y Cwpan Her ar dri achlysur gyda'r Wolves a chafodd ei enwi'n seren gêm yn rownd derfynol 2010 ar ôl creu pedwar o'r chwe chais i gael eu sgorio y diwrnod hwnnw.

Cynrychiolodd Briers, sydd wedi sgorio dros 2000 o bwyntiau ac wedi chwarae mewn mwy na 400 o gemau i Warrington, ac sydd bellach yn Hyfforddwr Cynorthwyol i'r Tîm Cyntaf ac yn Brif Hyfforddwr y Tîm dan 19 yn Wolves, ei wlad 23 o weithiau ac mi wnaeth ymddangos yng Nghwpan y Byd 2000 Rygbi'r Gynghrair, Cwpan Ewrop 2010 a Phencampwriaeth 2011 y Pedair Gwlad.

Daeth tîm Centurions Rowley yn agos at gael buddugoliaeth ysgytwol dros Leeds Rhinos yng nghystadleuaeth 2014 pan oedden nhw'n gyfartal hyd at munud 73 yn y rownd gogynderfynol. Collon nhw o drwch blewyn 25-12 y diwrnod hwnnw, ond cawson nhw eu canmol am eu perfformiad.

Cafodd ymgais Leigh yn y Cwpan llynedd fwy o benawdau wrth i dîm Rowley yn y Bencampwriaeth guro timau Salford Red Devils a Wakefield Trinity Wildcats sydd yn y Uwch Gynghrair. Cyfarfu'r Centurions â Warrington yn y rownd gogynderfynol a chawsant eu curo 34-24 yn un o'r gemau mwyaf difyr yn y twrnamaint.

Mae trydedd rownd Cwpan Her Ladbrokes yn cynnwys 12 cysylltiad yn cynnwys y naw enillydd o'r ail rownd a 15 clwb o'r Kingstone Press League 1. Caiff y gemau eu chwarae dros benwythnos Chwefror 27-28.

Meddai Is-Ganghellor dros-dro Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, yr Athro Graham Upton: "Mae'n anrhydedd i fod yn rhan o'r broses dynnu enwau ar gyfer un o dlywau mwyaf mawreddeg rygbi'r gynghrair ac yn dymuno pob lwc i bob un o'r timau, yn enwedig Croesgadwyr Gogledd Cymru, sy'n chwarae yn y stadiwm."

Mae tocynnau ar gyfer rownd derfynol Cwpan Her 2016 Ladbrokes yn Stadiwm Wembley ddydd Sadwrn 27 Awst yn costio cynlleied ag£20 a gellir eu prynu drwy ffonio Swyddfa Docynnau RFL ar 0844 856 1113 neu drwy fynd i www.rugby-league.com/tickets

Top