Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn dathlu eu buddugoliaeth yn y gystadleuaeth timoedd prifysgolion

Varsity

Mae myfyrwyr Wrecsam wedi bod yn dathlu eu llwyddiant buddugol yn y gystadleuaeth timoedd prifysgolion yn erbyn Caer.

Cynhaliodd Urdd y Myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam y gystadleuaeth chwaraeon eleni rhwng timoedd prifysgol Ddydd Sadwrn 7 Mai yn erbyn campws Warrington Prifysgol Caer.

Meddai Marc Caldecott, Llywydd Urdd y Myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam: “Roedd yn ddiwrnod poeth ac roedd yr awyrgylch ar y campws yn ffyrnig.

“Roedd yn anhygoel gweld dwy brifysgol yn creu cyfeillgarwch er bod yno gystadleuaeth.

“Uchafbwynt y dydd i mi oedd y Futsal gan nad oeddem yn disgwyl ennill yn erbyn tîm cryfaf Caer Warrington.”

Dyma'r ail flwyddyn yn olynol i Brifysgol Glyndŵr ennill y digwyddiad yn erbyn myfyrwyr Warrington Caer.

Roedd y diwrnod yn cynnwys cystadlaethau pêl-rwyd, pêl-foli, hoci, pêl-droed, futsal, rygbi, pwl a badminton gyda Glyndŵr yn ennill naw allan o 11 o gemau.

Ychwanegodd Marc: “Mae'r gystadleuaeth rhwng y ddwy brifysgol wedi troi'n uchafbwynt yng nghalendr y myfyrwyr ac roeddem wrth ein bodd bod yr Is-Ganghellor Maria Hinfelaar a'r Cyfarwyddwr Cyllid David Elcock dod i ymuno â ni.

“Roedd myfyrwyr Glyndŵr Wrecsam yn ymddwyn yn broffesiynol iawn, ac roeddwn yn falch iawn o bob un ohonynt.

“Pan gafodd chwaraewyr Prifysgol Caer eu hanafu'n wael, arhosodd myfyrwyr  Glyndŵr gyda nhw a chynorthwyo gyda'r Cymorth Cyntaf. Diwrnodau fel  y gystadleuaeth Farsity sy'n gwneud imi fod yn falch iawn o fod wedi graddio yma ac i fod yn Llywydd Urdd y Myfyrwyr.”

Wrth ganu clodydd y myfyrwyr meddai'r Athro Hinfelaar: “Roedd yn bleser gweld y brifysgol yn gwneud mor dda ddydd Sadwrn ac i fod yn rhan o ddigwyddiad mor llwyddiannus.

“Llongyfarchiadau i'r holl fyfyrwyr oedd wedi cymryd rhan a da iawn Urdd y Myfyrwyr am drefnu diwrnod gwych a helpu i greu awyrgylch hwyliog i bawb.

“Roedd hefyd yn wych gweld myfyrwyr Wrecsam a Warrington Caer yn rhoi cystadleuaeth chwaraeon o'r neilltu a meithrin ac adeiladu cyfeillgarwch.”

Cafodd myfyrwyr oedd yn chwarae pêl-droed a rygbi y cyfle i chwarae eu gemau ar Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr yn Wrecsam gyda gemau eraill yn cael eu cynnal yn y neuadd chwaraeon a'r cae pob tywydd.

Ar ddiwedd y dydd llawn hwyl cyflwynodd yr Athro Hinfelaar y tlws Farsity i'r brifysgol fuddugol.

I weld mwy o luniau am y diwrnod ewch i'n  Flickr gallery.

Top