GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

Canolfan darganfod gwyddoniaeth a pheirianwyr Glyndŵr yn dod at ei gilydd am brosiect cymunedol

Techniquest

Mae canolfan darganfod gwyddoniaeth yn Wrecsam a darlithwyr Prifysgol Glyndŵr yn dod ynghyd i lansio prosiect menter beirianegol.

Bydd prosiect newydd Techniquest Glyndŵr, Let’s Go on an Engineering Adventure, yn cynnal rhaglen o ddigwyddiadau ledled Gogledd Cymru â'r nod o ymgysylltu â'r cyhoedd drwy weithgareddau, dan arweiniad peirianwyr, ac ysbrydoli'r cyhoedd i feddwl am berthnasedd peirianneg i'n bywydau, yn gysylltiedig yn enwedig  ag antur, yn lleol.

Mae'r ganolfan wedi cael bron i £30,000 ar gyfer y prosiect trwy gynllun Indenious yr Academi Frenhinol Peirianneg, sef rhaglen ddyfarnu sy'n dethol ac yn ariannu'r prosiectau mwyaf creadigol a dylanwadol sy'n ennyn diddordeb y cyhoedd mewn peirianwyr a pheirianneg.

Meddai Scott Owen, rheolwr addysg Techniquest Glyndŵr: “Ein prif nod yn awr yw denu peirianwyr a helpu eu hyfforddi fel eu bod nhw'n gallu ymgysylltu â'r cyhoedd yn y ffordd iawn a mynychu digwyddiadau gyda ni.

“Mewn perthynas ag ymgyrch Blwyddyn Antur Llywodraeth Cymru, roeddem yn meddwl y byddai'n ddelfrydol i fynd yn fwy anturus gyda phrosiect eleni.  Mae gennym lawer o ddigwyddiadau i'w mynychu ac rydym wedi dechrau recriwtio peirianwyr yn ddiweddar.”

Mae'r ganolfan yn chwilio am tua 50 o beirianwyr i gydweithio â nhw ac mae 10 eisoes wedi gwirfoddoli o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Meddai Phil Storrow, pennaeth Ysgol Gwyddoniaeth Gymhwysol, Cyfrifiadureg a Pheirianneg: “Mae ein tîm yn falch iawn i gefnogi'r prosiect arloesol hwn ac ysbrydoli'r gymuned leol am beirianneg a'r holl bethau y gall eu cyflawni i wella bywydau pobl.

“Rydym yn arbennig o awyddus i annog mwy o fenywod i gofleidio peirianneg fel gyrfa oherwydd eu bod yn aml yn dod â dull newydd i ddatrys yr heriau peirianyddol sy'n ein hwynebu." 

Bydd peirianwyr sy'n ymwneud â'r prosiect yn elwa o gymorth, gwybodaeth a hyfforddiant pwrpasol gan Techniquest Glyndŵr i wella eu hyder ac ymgysylltu â'r cyhoedd drwy beirianneg. 

Bydd y peirianwyr hyn yn helpu Techniquest Glyndwr i ddatblygu gweithgareddau ymarferol ac yn mynychu digwyddiadau ar draws Gogledd Cymru i ennyn diddordeb y cyhoedd mewn peirianneg. Yr unig beth a ofynnir yw ymrwymiad o  ddau hanner-diwrnod o leiaf i'r prosiect, nid oes angen profiad blaenorol.

Bydd sesiwn hyfforddi ymgysylltu â'r cyhoedd peirianneg yn cael ei gynnal 24 Mai, 2pm - 4.30pm yn Techniquest Glyndŵr, lle bydd syniadau ar gyfer gweithgareddau newydd i'w datblygu drwy'r prosiect hwn hefyd yn cael eu trafod.

Mae'r digwyddiadau i ddod yn cynnwys Eisteddfod yr Urdd, Mai 30 – Mehefin 4, digwyddiad diwrnod Merched mewn Peirianneg Cenedlaethol 23 Mehefin, sy'n cynnig y cyfle i beirianwyr gyflwyno gweithgareddau i fyfyrwyr benywaidd 12 i 14oed.  Bydd Techniquest Glyndŵr hefyd yn cynnal pedwar Diwrnod Hwyl Peirianneg Cymunedol yn ei chanolfan yn ystod y flwyddyn nesaf, gyda'r un cyntaf yn digwydd ddydd Sadwrn 23 Gorffennaf 2016.

Am fwy o fanylion neu i gofrestru eich diddordeb mewn mynychu'r sesiwn hyfforddi peirianwyr a chynorthwyo gyda digwyddiadau, cysylltwch â Dawn Pavey, Cydlynydd Prosiectau drwy e-bostio dawn@tqg.org.uk

Top