GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

Myfyrwyr Busnes yn 'buddsoddi £10k' yn y farchnad stoc - gyda chanlyniadau diddorol

Stock

Daeth myfyrwyr busnes yn Wrecsam ynghyd i hwylio'r tonnau stoc i gael profiad 'buddsoddwyr'.

Cymerodd myfyrwyr yn Ysgol Busnes Gogledd CymruPrifysgol Glyndŵr ran yng 'Ngêmau Buddsoddwyr DTCC' lle cawsant y cyfle i fuddsoddi £10,000 damcaniaethol mewn cwmnïau a restrir ar Gyfnewidfa Stoc Llundain, i gael gweld pwy a allai wneud yr elw mwyaf.

Drwy gydol y profiad 'buddsoddwr' o bum mis, a noddir gan The Depository Trust a Clearing Corporation (DTCC), sef  cwmni gwasanaethau ariannol sydd wedi'i leoli yn Wrecsam, roedd y timau'n monitro cyfrandaliadau prynu a gwerthu lluosog bob wythnos, heb roi arian i lawr, er mwyn gwneud y gorau o werth eu cronfa ffug.

Meddai Chris Jones, Pennaeth YBGC: “Daeth yn amlwg bod y timau a enillodd wedi mynd y tu hwnt i'r arferol o ran gwneud gwaith ymchwil ar y farchnad stoc, mabwysiadu strategaeth a gwneud dewisiadau buddsoddi ysbrydoledig.

“Wrth gwrs, yr oedd yna elfen o lwc dda, ond, ond mentro'n ofalus roedden nhw, megis prynu cyfrandaliadau Post Brenhinol yn y Flwyddyn Newydd yn dilyn adroddiadau o o wariant cryf gan ddefnyddwyr ar-lein dros gyfnod y Nadolig.

“Roedd y gêm yn darparu cyfleoedd dysgu gwych i'n myfyrwyr mewn amgylchedd diogel sef yr hyn rydym yn anelu at ei roi i bob myfyriwr yn Ysgol Busnes Gogledd Cymrul.”

Gwnaeth y tîm buddugol, Warriors Wrecsam, elw damcaniaethol o £1,665 trwy 'fuddsoddi' mewn cwmnïau cyfleustodau megis Nwy Prydain.

Enillon nhw benwythnos yn Llundain gan gynnwys teithio, llety, gwibdeithiau a mynediad i noson o ddigwyddiadau yng ngerddi to Richard Branson ar gyfer y tri aelod tîm.

Mynychodd y tri thîm uchaf ginio ffurfiol yn y brifysgol yr wythnos diwethaf lle cyflwynwyd eu gwobrau gan Paul Barlow, arweinydd safle yn DTCC Wrecsam a phrif swyddog gweithredol Avox Data Services.

Meddai Mr Jones: “Roedd DTCC wir wedi helpu i roi bri ychwanegol i'r gêm a dw i mor ddiolchgar iddyn nhw ac i Paul Barlow, am ei gwneud yn bosibl.

"Mae DTCC yn fodel rôl gwych ar gyfer datblygu cymunedol ac rydym yn ffodus iawn eu bod nhw gyda ni yn ein rhanbarth."

Dywedodd Mr Barlow: "Mae Gogledd Cymru yn lle gwych i wneud busnes - gyda gweithwyr talentog, poblogaeth gref o fyfyrwyr a chymuned hynod o gefnogol.

"Yn wir, rydym wedi tyfu 10 gwaith yn fwy ers i ni agor ein swyddfa leol dros ddegawd yn ôl, gyda mwy na thraean o'n staff yn dod drwy Brifysgol Glyndŵr, Coleg Cambria neu golegau eraill yn yr ardal leol.

“Rydym yn ymroddedig i adeiladu partneriaethau lleol ar gyfer llwyddiant parhaus ac rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda'n gilydd.”

Gwnaeth y tîm a ddaeth yn ail, Quidz-In elw o £1,059 ac enillon nhw noson o gomedi yn Lerpwl gan gynnwys teithio, llety a mynediad. Buddsoddodd y tîm mewn Home yn disgwyl i Sainsbury's prynu eu cyfran – mentro nad oedd wedi llwyddo.

Gwnaeth y tîm yn y drydedd safle, Business as Usual, elw o £445 ac enillon nhw noson VIP yng Nghaer.

Am ragor o wybodaeth ar YBGC ewch i http://www.glyndwr.ac.uk/cy/Undergraduate2017/

Top