Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Ysgol Gelf y Brifysgol yn agor ei drysau i'r gymuned ar gyfer y Sioe Radd Derfynol

Show

Mae ysgol celf Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn gwahodd y cyhoedd i lansiad ei Sioe Gradd Olaf ddydd Gwener.

Bydd y sioe, Breaking the Mould, a gynhelir yn Ysgol Celf a Dylunio Gogledd Cymru yn Stryt y Rhaglaw, Wrecsam yn cynnwys gwaith gan raddedigion Celf a Dylunio.

Caiff y digwyddiad ei agor yn swyddogol ddydd Gwener, Mai 20 am 6pm gan bennaeth newydd Ysgol y Celfyddydau Creadigol, Alec Shepley.

Bydd ar agor i'r cyhoedd, yn ddi-dâl, yn ystod yr wythnos o 10am-4pm tan ddydd Gwener, Mehefin 3.

Meddai'r Athro Shepley: “Mae thema y sioe, Breaking the Mould, yn ymwneud â gwthio ffiniau a pheidio â chydymffurfio â'r 'norm'.

“Mae'r sioe yn benllanw gwaith y mae ein myfyrwyr wedi bod yn gweithio arno a dyma'r dangosiad ffurfiol cyntaf iddyn nhw.

“Dw i wrth fy modd o gael agor drysau'r ysgol gelf ac rwy'n edrych ymlaen at groesawu pawb i mewn.

“Mae'r gwahoddiad ar gyfer y rhanbarth cyfan i ddod i weld y gwaith gwych sy'n cael ei gynhyrchu yma yn Wrecsam yn y brifysgol..

“Mae'r digwyddiad hwn yn garreg gamu i'n myfyrwyr i fyd gwaith ac rwy'n hyderus iawn bod ein myfyrwyr yn barod am fyd gwaith gyda'r profiad y maen nhw wedi ei ddatblygu gyda ni.”

Bydd gwaith y myfyrwyr, yn ei blith paentiadau, animeiddiadau, gosodiadau, ffotograffiaeth a gêm gelf, yn cael ei arddangos i'r cyhoedd ei weld o ddydd Gwener.

Mae thema Sioe Gradd Derfynol eleni, Breaking the Mould am wneud rhywbeth yn wahanol.

Ychwanegodd yr Athro Shepley: “Mae pob myfyriwr wedi rhoi cynnig ar rywbeth newydd, wedi mynd cam ymhellach, wedi gwthio y tu hwnt i'r cyfarwydd a'r cyfforddus ac wedi mynd i mewn i'r anhysbys ac wedi profi teyrnas anghyfforddus yr anghyfarwydd.

“I wneud hyn mae angen torri'n rhydd o'r norm,  i chwalu'r mowld ac mae hynny'n gofyn grym ewyllys – sydd yn hynod bwysig yn y celfyddydau creadigol, lle mae cymaint o bwyslais yn cael ei roi ar hunan-cychwyn, hunan-fenter, hynan-feirniadaeth a chreadigrwydd.

“Mae'r rhain i gyd yn gynhwysion hanfodol yn y gweithle modern- yn wir un o ddibenion canolog ein rhaglenni addysgol yw cynhyrchu'r hyn a elwir yn ddysgwr annibynnol.”

Am fwy o wybodaeth am y sioe, cysylltwch â Natalie Edwards ar 01978 293134 neu e-bost infoartschool@glyndwr.ac.uk

Ewch i'n cyrsiau Celf a Dylunio Prifysgol Glynd┼Ár Wrecsam am fwy o wybodaeth.

Top