Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Cyn fyfyrwraig dylunio y Brifysgol yn rhannu ei phrofiadau fel mam hunan-gyflogedig

SamHarris

Ymwelodd cyn-fyfywraig dylunio â Phrifysgol Glyndwr Wrecsam i rannu ei phrofiadau am sefydlu busnes newydd.

Siaradodd Samantha Harris, perchennog a chyfarwyddwr creadigol yr asiantaeth dylunio, The Cwpwrdd Syniadau, â myfyrwyr am manteision ac anfanteision sefydlu eich busnes eich hun yng nghynhadledd Dyfodol Creadigol y brifysgol.

Meddai: "Roedd yn benderfyniad mawr i fynd i'r brifysgol. Rwy'n ddyslecsig a dywedid wrthyf yn gynnar mewn bywyd na fyddwn yn cyflawni llawer, ond roeddwn i eisiau profi bod y bobl hynny'n anghywir.

“Prifysgol Glyndŵr oedd y lle cyntaf oedd wedi rhoi cymorth imi gyda fy dyslecsia. Graddio yn ôl pob tebyg oedd fy moment fwyaf balch.”

Astudiodd yr entrepreneur Dylunio Gêmau a Chyfryngau Rhyngweithiol yn y brifysgol tan 2010 ac yna cafodd ei 'swydd ddelfrydol' fel dylunydd ym Manceinion – gan gymudo bob dydd. Yn fuan penderfynodd sefydlu ei busnes ei hun.

Meddai Samantha, sydd â’i phencadlys yng Nghroesoswallt: "Roedd rhaid i mi bwyso a mesur manteision ac anfanteision gweithio’n hunangyflogedig ond penderfynais ddechrau fy musnes fy hun.

"Ces i lanhau swydd ran-amser, nid oedd yn glamoraidd ond roedd yn talu'r biliau. Dechreuais i gwrs Go Wales – Mynediad i ILM, oedd yn rhoi yr wybodaeth sylfaenol am reoli busnes oedd ei hangen arnaf i’m galluogi i sefydlu fy musnes.”

Cafodd Samantha gyllid gan Ymddiriedolaeth y Tywysog a mentor busnes i’w helpu i sefydlu ei chwmni, a lansiwyd yn 2012.

"Roedd y mentor yn wych ac yn fwy gwerthfawr i'r busnes na'r cyllid. Ond nid oedd yn hollol ddidrafferth. 

Ces i hyd i bartner busnes ond er nad oedd wedi rhoi arian ynddo, fe ddaeth yn ddeiliad cyfran 24 y cant ac roedd yn rhaid i mi brynu ef allan a datrys cyngor gwael.

“Ar ôl yr ychydig fisoedd cyntaf ers cychwyn y busnes roedd pethau ar eu hisaf gan fy mod i'n gweithio'n galed ar ddyluniadau ond heb ennill mwy o gleientiaid."

Ymunodd Samantha â Ffederasiwn y Busnesau Bach (FSB) a helpodd i droi ei busnes o gwmpas o fewn wythnosau.

Daeth yr entrepreneur yn fam hefyd yn union ar ôl lansio'r cwmni, ac roedd hi’n rhannu ei phrofiadau o gydbwyso bywyd teuluol a gweithio fel mam hunangyflogedig.

Meddai: “Mi wnes i ddechrau ar yr esgor yn y stiwdio gan fy mod i'n gweithio mor galed. Ond dysgais i sut i gydbwyso bywyd gan fod fy merch fach yn wael iawn pan gafodd ei geni, felly dysgais i sut i gydbwyso teulu a busnes.

"Ond yn awr mae fy merch fach yn rhedeg o gwmpas yn y swyddfa ac rwyf wrth fy modd yn ei chael hi yno, gall plant fod mor greadigol. Rydw i mor lwcus fy mod yn hunan-gyflogedig a gallaf gael fy merch gyda mi. "

MaeP rifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cynnal diwrnod agored ar ddydd Sadwrn, Mawrth 5. Am ragor o wybodaeth ewch i http://www.glyndwr.ac.uk/cy/

Top