Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Darithydd Prifysgol yn gobeithio ysbrydoli ei fyfyrwyr gyda rhan actio newydd ar S4C

S4C

Darlithydd yn Wrecsam yw'r actor diweddaraf i ymuno â chast Rownd a Rownd S4C, wrth i'r opera sebon groesawu teulu newydd.

Mae Huw Garmon, sy'n adnabyddus am ymddangos yn y ffilm Hedd Wyn, a enwebwyd am Oscar, yn ogystal â'r cyfresi sebon poblogaidd Pobol y Cwm a Coronation Street, yn dychwelyd i fyd yr opera sebon gan fod ei gymeriad John yn symud i Lanrafon. 

Mae Huw, sy'n ddarlithydd theatr, teledu a pherfformiad ym Mhrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam, yn gobeithio y bydd ei rôl newydd ar y sioe yn ysbrydoli ei fyfyrwyr.

Meddai: "Mae'r cwrs gradd rwy'n ei addysgu yn alwedigaethol iawn, felly rwy'n credu y bydd fy myfyrwyr yn gwerthfawrogi gweld eu darlithydd yn parhau i ymarfer actio'n broffesiynol."

Mae'r cymeriad y bydd Huw yn ei chwarae, John, yn dad i dri o blant sy'n mynd trwy ysgariad chwerw oddi wrth ei wraig Delyth, ac i osgoi talu mwy o arian i'w wraig yn yr ysgariad, mae'n penderfynu buddsoddi yn y garej sy'n cael ei werthu gan Alwyn yn dilyn marwolaeth Nel. Yn symud i'r pentref gyda John, i weithio yn y garej, mae ei fab hynaf Rhys, sy'n cael ei chwarae gan Meilir Rhys Williams o Lanuwchllyn.

Dywedodd Huw, a gafodd ei fagu ar Ynys Môn, am ei gymeriad John: "Y cythraul mawr sy'n hongian uwch ben John yw ei ysgariad oddi wrth ei wraig. Mae hi wedi rhoi amser caled iddo ers ei adael a phan mae John yn cael ei gyflwyno i'r sioe mae ef a'i wraig ynghanol brwydr gyfreithiol rhwng eu cyfreithwyr. Mae hynny'n amlwg yn cael effaith emosiynol arno, ond mae bob amser yn rhoi wyneb dewr ar bethau.

"Nid oes cysylltiadau rhwng teulu John a Rhys a'r cymeriadau yn y gyfres, felly dw i a Meilir yn dod i'r gyfres o'r newydd. Mae hyn yn wych inni achos mae'n rhoi'r cyfle inni adeiladu perthnasau newydd gyda'r cymeriadau eraill. Hefyd, mewn cyfres sebon, rwy'n mwynhau peidio â gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd i'm cymeriad. Mae'n teimlo fel mwy o antur ac yn rhoi rhywfaint o gyfle i actio'n fyrfyfyr."


Symudodd Huw i Landudno ddwy flynedd a hanner yn ôl, gyda'i wraig a'u tri o blant, a bydd yn parhau i ddarlithio'n rhan-amser ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam ochr yn ochr ei rôl deledu newydd.

Sut y bydd John a Rhys yn ymgartrefu yn eu cartref newydd yng Nglanrafon? Gwyliwch Rownd a Rownd bob nos Fawrth a nos Iau ar S4C neu i gael rhagor o wybodaeth am gwrs theatr, teledu a pherfformio Prifysgol Glyndwr Wrecsam

ewch i http://www.glyndwr.ac.uk/cy/Undergraduate2017/TheatreTelevisionandPerformance/

Top