Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Mae uchel-raddau o fri newydd tîm llwyddiannus o ymchwilwyr a darlithoedd yn gwbl academig

27 Ebrill 2016 

Professors

Anrhydeddau newydd o fri tîm rhagorol o ymchwilwyr a darlithwyr yn academig

Mae dau o arweinwyr rhaglenni Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Dr Mandy Robbins a Dr David Skydmore (yn y lluniau isod), wedi cael eu penodi'n athrawon.

Mae'r Athro Robbins yn cynrhychioli Seicoleg Crefydd a dywedodd ei bod yn "fraint" iddi gael y teitl, gan deimlo'r byddai'r penodiad yn dod â bri ychwanegol i'r ddisgyblaeth.

Ychwanegodd yr Athro Skydmore, a dderbyniodd y Gadair mewn Polisi Gwledig: “Mae astudio polisi gwledig yn hanfodol i'r economi wledig, diogelwch bwyd a chadwraeth.

"Mae'r Gadair hon yn cydnabod pwysigrwydd y pynciau hyn i'n cymunedau lleol ac i'r rhai ledled Cymru.

"Fy nod yw cymryd rhan weithredol yn y Brifysgol ar ei champws yn Llaneurgain, gan gyfrannu at gymunedau Sir y Fflint a Wrecsam."

Yn y cyfamser, mae Dr Stuart Cunningham (ar y dde) bellach yn Ddarllenydd mewn Cyfrifiadura Sain a Chyfrifiadura Affeithiol, mae Bo Liu yn Ddarllenydd mewn Dylunio â Chymorth Cyfrifiadur ac Awtomeiddio Dylunio Electronig, a chafodd Dr Yuriy Vagapov ei ddewis i ddod yn Ddarllenydd mewn Peirianneg Drydanol.

Meddai Dr Cunningham: “Rwy'n edrych ymlaen at ymgymryd â'r rôl hon, a fydd yn helpu i gefnogi'r Brifysgol wrth iddi ddatblygu diwylliant ac effaith ei hymchwil yn y blynyddoedd i ddod wrth i ni symud tuag at y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) nesaf a phwerau dyfarnu graddau ymchwil (RDAPs ).

"Yn ystod y 12 mis diwethaf rwyf wedi bod yn gweithio i ffurfio'r grŵp ymchwil Awdrio Affeithiol ac mae hyn bellwch yn dod i'w le, yn enwedig gan fod myfyrwyr PhD newydd wedi cael eu cynnwys yn y ddau fis diwethaf.

"Mae ein gweithgareddau ymchwil diweddar i ddefnyddiau affeithiol sain a cherddoriaeth, sain gemau cyfrifiadurol, a thechnolegau trochol wedi cael eu cyhoeddi mewn amrywiaeth o gyfnodolion, llyfrau, a chynadleddau rhagorol.

“Bydd y rôl hon yn rhoi'r cyfle imi adeiliadu ar y llwyddiannau hyn a'n rhoi ni ar ben ffordd i ddod yn ganolfan rhagoriaeth.”

Ychwanegodd: 

Ychwanegodd: "Ni allwn fod wedi gwneud hyn heb gefnogaeth gan lawer o gydweithwyr a myfyrwyr rhagorol o amgylch y Brifysgol ac mae hynny'n rhywbeth yr wyf am ei barhau; felly dewch i gael sgwrs am syniadau ymchwil a chydweithio. "

Diolchodd Dr Liu hefyd i'w gyd academyddion am eu cefnogaeth ac addawodd i wneud cyfraniadau pellach i'r sefydliad mewn ymchwil a chydweithio â phartneriaid allanol.

Bydd y penodiadau yn cychwyn Awst 1.

I gael gwybod mwy am y grŵp ymchwil Sain Affeithiol, ewch i  www.affectiveaudio.net

Am fwy o newyddion o bob rhan o'r Brifysgol, ewch i  www.glyndwr.ac.uk

Yr Athro David Skydmore Yr Athro Mandy Robbins
Top