Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Cyn-fyfyriwr yn dylunio masgot ar gyfer Gemau'r Gymwanwlad Awstralia

MasgotMasgot

Mae un o gyn-fyfyrwyr Wrecsam wedi rhoi ei gymwysterau ar brawf drwy ddylunio masgot newydd ar gyfer Gêmau’r Gymanwlad Awstralia.

Arweiniodd Ian Anderson, 48 oed, sy'n gyfarwyddwr animeiddio ac a astudiodd cysylltiadau dylunio ac animeiddio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, dîm o artistiaid i greu masgot 2018 Gêmau Cymanwlad Y Traeth Aur, sef Borobi, coala glas a sydd wedi creu sôn amdano yn y newyddion cenedlaethol yn Awstralia.

Cafodd cysyniad gwreiddiol Borobi ei ddewis mewn cystadleuaeth a helpodd Ian, sy'n gweithio i stiwdio cynhyrchu Cutting Edge, yn Awstralia, ers 14 mlynedd, i ddylunio'r masgot a dod â'i gymeriad yn fyw.

Meddai Ian, a adawodd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, yn 1990, a oedd yn cael ei galw'n Athrofa Gogledd Ddwyrain Cymru ar y pryd: “Fel cyfarwyddwr animeiddio rwy'n gyfrifol am arwain y tîm o artistiaid Cutting Edge talentog o ddechrau hyd ddiwedd cynhyrchiad.

“Yn anaml iawn y caf i'r cyfle i wneud gwaith animeiddio y dyddiau hyn, ond rwy'n ei fwynhau pan fydda i'n ei wneuud. Gêmau'r Gymanwlad oedd un o'r prosiectau hyn, prosiect pleserus o'r dechrau i'r diwedd. 

“Dyfarnwyd y contract inni ddod â dyluniad enillydd y gystadleuaeth i greu mascot yn fyw. Gan weithio gydag asiantaeth yn Brisbane, Sapient Nitro, addason ni'r dynluniad i ymgorffori cefndir Borobi ac elfennau dylunio brodorol.

“Roedd yn fraint fawr i gael gweithio ar brosiect o bwys cenedlaethol gyda thîm talentog iawn.”

Cafodd Ian, sy'n dod o Lerpwl yn wreiddiol, ei gyfle cyntaf i weithio yn y diwydiant ar gynhyrchiad The Thief and the Cobbler ac wedyn aeth o i Awstralia i weithio ar Goof Troop Disney TV cyn gweithio ar hysbysebion teledu i'r cwmni Catflap Animation.

Meddai Pauline Amphlett, uwch ddarlithydd mewn dylunio graffeg ym Mhrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam a ddysgodd Ian o 1988-90: “Roedd hi bob amser yn bleser i dreulio amser gydag Ian pan oedd yn fyfyriwr yma. Roedd ganddo ffocws pendant i gael gyrfa yn y diwydiant animeiddio. Felly dw i wrth fy modd i gael gwybod ei fod o wedi cael bywyd llwyddiannus.

“Rydyn ni wedi cadw mewn cysylltiad drwy dudalen i gyn-fyfyrwyr dw i wedi ei sefydlu ar y cyfryngau cymdeithasol. Roedd gweld stori Borobi Ian yn cael sylw rhyngwladol yn brofiad anhygoel i'w deulu yma yn y DU ac mae'n rhaid eu bod nhw'n falch iawn ohono fel yr ydym ninnau.

“Mae'n dangos, trwy ddechrau astudio gyda ni yma yn Wrecsam, bod unrhyw beth yn bosibl os byddwch yn gosod eich bryd arno. Syniadau a datrys problemau yw popeth yn y diwydiant hwn ac mae ymylon yr holl feysydd pwnc creadigol yn awr yn aneglur iawn sydd yn gadarnhaol iawn yn y diwydiannau creadigol.

“Mae athroniaeth y cwrs yn parhau i fod yr un fath heddiw. Rydym am i'n holl raddedigion gael gwaith perthnasol yn y diwydiant dylunio.”

I weld fideo lansio Gemau Cymanwlad y Traeth Aur a ryddhawyd yr wythnos diwethaf ewch i https://www.youtube.com/watch?v=huGtkSSeOyE#t=19

Top